Programski sveti študijskih programov

Programski svet posameznega študijskega programa Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede je posvetovalno telo, ki sodeluje pri oblikovanju, evalviranju in razvoju študijskega programa. Programski svet sestavljajo ugledni strokovnjaki iz gospodarstva in predstavniki Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede. Skladno s Statutom Univerze v Mariboru je vodja študijskega programa član programskega sveta.

 

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Vodja študijskih programov Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (1. st.: VS, UN, 2. st: MAG): red. prof. dr. Goran Vukovič
Vodja študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (3. st.: DR): red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

Programski svet študijskih programov Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (VS, UN, MAG, DR) sestavljajo predstavniki naslednjih podjetij in organizacij:

 • Iskra Emeco d.d.,
 • LEK d.d.,
 • Pharma Swiss division of Bausch Health,
 • Toyota Adria d.o.o.

ter predstavniki Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede:

 

Organizacija in management informacijskih sistemov

Vodja študijskih programov Organizacija in management informacijskih sistemov
(1. st.: VS, UN, 2. st: MAG): red. prof. dr. Andreja Pucihar
Vodja študijskega programa Organizacija in management informacijskih sistemov
(3. st.: DR): red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

Programski svet študijskih programov Organizacija in management informacijskih sistemov (VS, UN, MAG, DR) sestavljajo predstavniki naslednjih podjetij in organizacij:

 • Arctur d.o.o.,
 • Banka Slovenije,
 • IBM Services,
 • Iskra Mehanizmi, d.o.o.,
 • Qubix d.o.o.,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

ter predstavniki Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede:

 

Inženiring poslovnih sistemov/Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Vodja študijskih programov Inženiring poslovnih sistemov
(1. st.: VS, UN, 2. st: MAG): red. prof. dr. Tomaž Kern
Vodja študijskega programa Organizacija in management Poslovnih in delovnih sistemov
(3. st.: DR): red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

Programski svet študijskih programov Organizacija in management informacijskih sistemov (VS, UN, MAG, DR) sestavljajo predstavniki naslednjih podjetij in organizacij:

 • C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o.,
 • DONIT TESNIT d.o.o.,
 • Gorenje d.d.,
 • IdeaDue Ltd.,
 • LEK d.d.,
 • SIJ Acroni d.o.o.

ter predstavniki Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede:

 

Management v športu

Vodja študijskega programa Management v športu (VS): doc. dr. Alenka Tratnik

Programski svet študijskega programa Management v športu (1. st., VS) sestavlja 5 članov komisije športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez in predstavnik Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede red. prof. dr. Iztok Podbregar.

 

Krizni management

Vodja študijskega programa Krizni management: red. prof. ddr. Teodora Ivanuša

Programski svet študijskega programa Krizni management (1. st., VS) sestavljajo predstavniki naslednjih podjetij in organizacij:

 • Adria Flight Career Center Ltd.,
 • Fraport Sloveija, d.o.o.,
 • Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
 • Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
 • NATO Center odličnosti za gorsko bojevanje Poljče,
 • Policija,
 • Slovenska vojska

ter predstavniki Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.