Študentski svet

Tukaj smo zaradi vas. Vaše probleme, opažanja, sugestije, pripombe, želje, posredujte na enega od naših kontaktov in potrudili se bomo, k implementaciji vseh dobrih idej v fakultetno okolje.

Prav tako želimo, da nas na ta način obveščate o poteku študijskega procesa, o profesorjih, asistentih, skratka o poteku predavanj in izpitov. S kakšnimi preprekami se soočate, kaj bi nam radi pohvalili,…

Smo ključni element v postopku habilitacije visokošolskih delavcev. Vsak profesor, asistent, mora na določeno časovno obdobje oddati prošnjo za habilitacijo. To pomeni presojo primernosti kandidata za delovanje, predavanje, posredovanje znanj, raziskovalno aktivnost na nekem področju za katerega kandidira. V tem postopku imamo ključno besedo tudi študentje, na podlagi katerega lahko izrazimo svoje mnenje do kandidata. V primeru da izdamo negativno mnenje, visokošolski delavec preneha s predavanjem na fakulteti.

Smo organ fakultete. Predstavnike v Študentskem svetu volijo njihovi kolegi, na volitvah v začetku študijskega leta. Mandatna doba članov je eno leto. Vsak letnik ima svoj svet, in tudi svojega predsednika. Predsednik in en član iz sveta letnika imata glasovalno pravico v študentskem svetu. Vsak član Študentskega sveta je predstavnik vseh študentov svojega letnika. S svojim glasom govori v imenu vseh, zato mu posredujte vse informacije, za katere menite, da so ključne in potrebne.

Kot organ imamo še kar nekaj drugih pravic in dolžnosti, ki pa so zapisani v aktih Univerze.

Zapisniki sej

Vabila na seje ŠS FOV

Trenutno ni objavljenih vabil

Zapisniki rednih sej ŠS FOV

1. REDNA SEJA ŠS FOV (22.01.2019)

ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE ŠS FOV (3.12.2019)

Vabila na izredne seje ŠS FOV

1. IZREDNA SEJA ŠS FOV 

2. IZREDNA SEJA ŠS FOV

5. IZREDNA SEJA ŠS FOV

6. IZREDNA SEJA ŠS FOV

Zapisniki izrednih sej ŠS FOV

2. IZREDNA SEJA ŠS FOV (15.04.2019)

5. IZREDNA SEJA ŠS FOV (09.10.2019)

6. IZREDNA SEJA ŠS FOV (27.11.2019)

Zapisniki korespondenčnih sej ŠS FOV

1. KORESPONDENČNA SEJA ŠS FOV (4.4.2020)

1. KORESPONDENČNA SEJA ŠS FOV (26.02.2019)

3. KORESPONDENČNA SEJA ŠS FOV (19.11.2019)