Študentski svet

Tukaj smo zaradi vas. Vaše probleme, opažanja, sugestije, pripombe, želje, posredujte na enega od naših kontaktov in potrudili se bomo, k implementaciji vseh dobrih idej v fakultetno okolje.

Prav tako želimo, da nas na ta način obveščate o poteku študijskega procesa, o profesorjih, asistentih, skratka o poteku predavanj in izpitov. S kakšnimi preprekami se soočate, kaj bi nam radi pohvalili,…

Smo ključni element v postopku habilitacije visokošolskih delavcev. Vsak profesor, asistent, mora na določeno časovno obdobje oddati prošnjo za habilitacijo. To pomeni presojo primernosti kandidata za delovanje, predavanje, posredovanje znanj, raziskovalno aktivnost na nekem področju za katerega kandidira. V tem postopku imamo ključno besedo tudi študentje, na podlagi katerega lahko izrazimo svoje mnenje do kandidata. V primeru da izdamo negativno mnenje, visokošolski delavec preneha s predavanjem na fakulteti.

Smo organ fakultete. Predstavnike v Študentskem svetu volijo njihovi kolegi, na volitvah v začetku študijskega leta. Mandatna doba članov je eno leto. Vsak letnik ima svoj svet, in tudi svojega predsednika. Predsednik in en član iz sveta letnika imata glasovalno pravico v študentskem svetu. Vsak član Študentskega sveta je predstavnik vseh študentov svojega letnika. S svojim glasom govori v imenu vseh, zato mu posredujte vse informacije, za katere menite, da so ključne in potrebne.

Kot organ imamo še kar nekaj drugih pravic in dolžnosti, ki pa so zapisani v aktih Univerze.

Zapisniki sej

Vabila na redne seje ŠS FOV

Vabilo na 1. redno sejo ŠS FOV

Vabilo na 2. redno sejo ŠS FOV

Vabilo na 3. redno sejo ŠS FOV

Vabilo na 4. redno sejo ŠS FOV

Vabilo na 5. redno sejo SŠ FOV

 

Zapisniki rednih sej ŠS FOV

Zapisnik 1. redne seje SŠ FOV

Zapisnik 2. redne seje SŠ FOV

Zapisnik 3. redne seje SŠ FOV

 

Vabila na izredne seje ŠS FOV

Vabilo na 1. izredno sejo ŠS FOV

Vabilo na 2. izredno sejo ŠS FOV

 

Zapisniki izrednih sej ŠS FOV

Zapisnik 1. izredne seje SŠ FOV

Zapisnik 2. izredne seje SŠ FOV

 

Vabila na konstitutivne seje ŠS FOV

Vabilo na konstitutivno sejo ŠS FOV (28.11.2022)

 

Zapisniki konstitutivnih sej ŠS FOV

Zapisnik konstitutivne seje ŠS FOV (28.11.2022)

 

  • Člani Študentskega sveta FOV UM

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.