Raziskovalni center

Raziskovalni center, ki je registriran pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS pod šifro 0586-003, združuje 45 registriranih raziskovalcev, od katerih je 32 profesorjev, 8 asistentov, 1 raziskovalec in 2 mlada raziskovalca ter 2 strokovna sodelavca. Raziskovalci delujejo v eCentru, samostojnih laboratorijih in v Centru za aplikativne raziskave. Laboratoriji so oblikovani za praktično izvajanje raziskovalnega in izobraževalnega dela v obliki raziskovalnih nalog in projektov. Raziskovalci sodelujejo tako na domačih raziskovalnih projektih, ki jih razpisujejo ministrstva, kot tudi na mednarodnih evropskih projektih iz raziskovalnih programov Evropske komisije. Poleg tega se raziskovalci vključujejo tudi v aplikativne projekte, ki jih izvajajo v partnerstvu z drugimi organizacijami.

V okviru raziskovalnega centra od spomladi 2005 deluje tudi Projektna pisarna, ki služi kot podporna služba v smislu spremljanja javnih razpisov, sodelovanja pri pripravi predlogov projektov in sodelovanja pri spremljanju projektov. Do sedaj je projektna pisarna uspešno prijavila in zaključila že več kot 25 domačih in evropskih projektov.

Raziskovalni center skrbi tudi za izvajanje podiplomskega doktorskega študija na FOV. Osnovne informacije o doktorskem študiju za doktorske kandidate in doktorske študente so objavljene pod študijem.