Raziskovalni center

Raziskovalni center, ki je registriran pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS pod šifro 0552-0586, združuje 39 registriranih raziskovalcev. Raziskovalci delujejo v laboratorijih in centrih fakultete. Laboratoriji so oblikovani za praktično izvajanje raziskovalnega in izobraževalnega dela v obliki raziskovalnih nalog in projektov. Raziskovalci sodelujejo tako na domačih raziskovalnih projektih, ki jih razpisujejo ministrstva, kot tudi na mednarodnih evropskih projektih iz raziskovalnih programov Evropske komisije. Poleg tega se raziskovalci vključujejo tudi v aplikativne projekte, ki jih izvajajo v partnerstvu z drugimi organizacijami.

V okviru raziskovalnega centra deluje tudi Projektna pisarna, ki služi kot podporna služba v smislu spremljanja javnih razpisov, sodelovanja pri pripravi predlogov projektov in sodelovanja pri spremljanju projektov. Do sedaj je projektna pisarna uspešno prijavila in zaključila številne domače in evropske projekte.

Raziskovalni center skrbi tudi za izvajanje podiplomskega doktorskega študija na FOV. Osnovne informacije o doktorskem študiju za doktorske kandidate in doktorske študente so objavljene pod študijem.

Znanstvene objave Raziskovalni projekti Doktorski študij