Študij v tujini

Študent lahko opravi del študijskih obveznosti v tujini na podlagi:

 

Finančna dotacija sofinancira stroške bivanja v tujini in transporta, vendar ne porkije stroškov v celoti. Finančna dotacija v okviru NFM se dodeljuje za 1, 2, 3 ali največ 4 mesece. Finančne dotacije v okviru programa Erasmus+ so različne glede na državo gostiteljico in so objavljene v vsakoletnem razpisu na spletni strani Univerze v Mariboru.

Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo.

Študijska izmenjava traja od 3 do 12 mesecev.

 

Pogoji

 • študent mora imeti status študenta na FOV v času izmenjave;
 • študent mora biti v času izmenjave vpisan v najmanj 2. letnik dodiplomskega študija;
 • študent lahko tekom študija na vsaki stopnji (npr. dodiplomski program, magistrski program, doktorski program) izkoristi skupno največ 12 mesecev izmenjav;
 • študent v državi gostiteljici ne sme imeti: prijavljenega stalnega prebivališča, državljanstva oz. ne sme biti rojen v državi gostiteljici;
 • za pridobitev finančne dotacije mora študent v tujini opraviti študijske obveznosti v skupnem seštevku najmanj 20 ECTS točk za posamezen semester oz. 40 ECTS točk za celo študijsko leto.

Postopek

pred odhodom

      Študent preveri seznam partnerskih institucij na:

Študent izpolni prijavo na strani UM, kjer se prijavi z geslom za AIPS.

FOV obvesti študenta o terminu razgovora na študentov fakultetni e-mail.
Po zaključku izbirnega postopka obvestimo študenta in partnersko institucijo.
Študent prejme obvestilo partnerske institucije z navodili, katere dokumente in do kdaj jih je potrebno izpolniti.
Študent si izbere seznam predmetov, ki jih namerava opraviti v tujini. Seznam potrdi Erasmus koordinator na FOV.
Študent prejme Acceptance letter s strani partnerske institucije.
Študent pošlje prošnjo za finančno dotacijo na naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

v tujini

Morebitne spremembe sporazuma se urejajo preko e-pošte.

po vrnitvi

Partnerska institucija izda potrdilo o opravljenih izpitih (Transcript of Records).
Po prejetju potrdila o opravljenih obveznostih FOV prizna dogovorjene obveznosti.
Študent pošlje na UM:
 •  potrdilo o opravljenih obveznostih in
 • odločbo o priznanju študijskih obveznosti,

da pridobi še zadnji del finančne dotacije.

Interni kriteriji za izbor kandidatov na FOV

 • prednost imajo študentje, ki so na FOV uspešno opravili več letnikov študija;
 • pri izboru želimo enakomerno zastopati vse smeri oz. programe študija, ki se izvajajo na FOV;
 • kvalieta motivacijskega pisma;
 • povprečna ocena študija;
 • mnenje komisije, ki sodeluje pri intervjuju kandidatov;
 • pretekle izmenjave študenta;
 • možnost lastnega sofinanciranja;
 • znanje tujih jezikov;
 • vključenost v obštudijske dejavnosti;
 • nastop.

 

Gradiva

 

Kontakt

mag. Maja Zajec
Erasmus+ koordinator

doc. dr. Uroš Rajkovič
Erasmus+ koordinator

ali nam pišite na erasmus@fov.uni-mb.si

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.