Tone Perčič

Intervju - 60 let razvoja organizacij ved, z vodjo knjižnice UM FOV, mag. Tonetom Perčičem


Tone Perčič

»Težko je današnjim študentom, ki povsem brez težav in ob številnih spodbudah odhajajo na študij in specializacijo v tujino razložiti, da je bilo včasih kaj takega povsem nepojmljivo, celo nezaželeno.«

 


Mag. Tone Perčič je po izobrazbi ekonomist in profesor romanskih jezikov in književnosti, saj je na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral francoščino in italijanščino ter nato magistriral iz italijanske književnosti. Je prevajalec besedil iz italijanščine, francoščine, angleščine in nemščine. Svojo karierno pot je pričel kot lektor slovenskega jezika na univerzah v Leipzigu, Berlinu, Nottinghamu, Parizu in Padovi, od leta 1987 pa je mag. Tone Perčič vodja knjižnice na FOV UM.

Pravi, da se je na fakulteti zaposlil z današnjega gledišča povsem v drugačnih časih. FOV UM je imela svoj sedež v središču mesta Kranj, v nekdanji državi Jugoslaviji, ki jo današnji študenti poznajo le še iz knjig – in v nekdanjem nedemokratičnem družbenopolitičnem okviru socializma, Zakona o združenem delu itd.

Poudarja, da je fakulteta vedno znala kontrapunktno korelirati z nastajajočimi spremembami in uspešno našla svoje mesto tudi v povsem spremenjenem sodobnem času, ki je drugačen od preteklega, saj je bolj dinamičen in povezan s tehnološkimi ter družbenimi trendi tako doma kot v svetu. Ob tem omenja, da je težko današnjim študentom, ki povsem brez težav in ob številnih spodbudah odhajajo na študij in specializacijo v tujino razložiti, da je bilo včasih kaj takega povsem nepojmljivo, celo nezaželeno.

Kateri pomembni mejniki zaznamujejo razvoj vašega delovnega področja na FOV?

Vsekakor je to leto 1998 in selitev fakultete, ki je omogočila, da je fakultetna knjižnica pridobila prijetne prostore, kamor študentje z veseljem zahajajo, se med seboj družijo, študirajo in se pripravljajo na izpite.

Kaj vam bo v zvezi s FOV ostalo v trajnem spominu?

Marsikaj, predvsem pa številni sodelavci, s katerimi smo bili vsak dan v stiku. Prav bogastvo medsebojnih stikov je nekaj, kar mi bo ostalo neizbrisno v spominu.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

Fakulteta ima mlad, usposobljen in perspektiven predavateljski tim, ki se ne boji izzivov in se bo nanje nedvomno znal več kot ustrezno odzvati. Prepričan sem, da bo ob zavedanju naših potencialov naša Fakulteta še bolj zanimiva za mladino, ki prihaja. Preprosto, prihodnost je v nadaljnjem razvoju. Ozrimo se nazaj in videli bomo, da se temu nismo nikoli odrekali.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.