Inženiring poslovnih sistemov / Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov

Naziv programa

 • Inženiring poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2017/18 dalje);

 • Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2016/17)

Naziv diplomanta

 • magister poslovnih sistemov, magistrica poslovnih sistemov

       (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik od 2016/17 dalje);

 • magister organizator, magistrica organizatorka

      (za generacije študentov, vpisanih v 1. letnik do vključno 2015/16)

Trajanje: Študij traja dve leti oz. štiri semestre/120 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija– avditorna predavanja in vaje in e-predavanja ter e-vaje. 

Cilj programa: Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti in usposobiti študenta za:

 • razumevanje poslovnega okolja z vidika izbranega področja študija,
 • samostojno raziskovalno in strokovno delo,
 • poglobljeno raziskovanje novih metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja poslovnih procesov in sistemov, ter vrednotenje njihove širše in ožje uporabnosti,
 • kritično mišljenje in analitično reševanje najzahtevnejših poslovnih problemov z vidika interesnega področja študija.
 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Študenti si pridobijo naslednje kompetence:

  • so reševalci inženirskih problemov v okviru poslovnih in produkcijskih sistemov in so kritični misleci,
  • uporabljajo sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • so sposobni aplicirati klasične, kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumejo, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov in ustrezno uporabljenih informacij,
  • pridobijo si trdna etična načela, veščine za učinkovito medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu,
  • imajo kompetence za vodenje poslovnih in produkcijskih procesov in projektov
 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Statistika v raziskovanju K. Breznik 7 75
  Management oskrbovalne verige D. Mežnar 8 60
  Trajnostni razvoj organizacije M. Maletič 7 60
  Inženiring poslovnih procesov in digitalna transformacija T. Kern 8 60
  Pristopi managementa kakovosti in odličnosti D. Maletič 7 60
  Poslovni in proizvodni informacijski sistemi D. Mežnar 8 60
  Management tveganj I. Podbregar 8 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60

  1. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 7 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Poslovna inteligenca M. Marolt 7 60
  Teorija odločanja M. Kljajić Borštnar 7 60

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Design inženirskih sistemov Z. Balantič 8 60
  Management življenjskega cikla proizvodov M. Maletič 8 60
  Multiprojektni management T. Kern 8 60
  Fiziologija dela Z. Balantič 7 60
  Sodobna organizacijska in managerska orodja P. Šprajc 6 60
  Izbirni predmet iz nabora   7 60
  Izbirni predmet iz nabora   6 60
  Magistrsko delo Z. Balantič, J. Jerebic 10 10

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 13 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Management znanja I. Podbregar 6 60
  Zeleni informacijski sistemi A. Baggia 6 60
  Modeli kompetenc I. Podbregar 7 60
  Okoljski management M. Maletič, M. Senegačnik 7 60
   

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.