Svetovanja

Delo strokovnjakov, ki zasedajo kadrovska, organizacijska, vodstvena in vodilna mesta na področjih informatike in managementa, postaja vedno bolj zahtevno. Zaželena je prožnost, poznavanje tržnih trendov, ponudbe različnih storitev, ki se nanašajo na konkretne potrebe strank. Za vse to je potrebno stalno izobraževanje in dodatna znanja, kar je pogoj za uspešno delo.

Naši svetovalci so visoko usposobljeni in imajo izkušnje pri delu na različnih projektih in svetovalnih nalogah s področja Organizacije in managementa poslovnih in delovnih sistemov, informatike in kadrovsko izobraževalnih sistemov.

Naše reference

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Center za izobraževanje in svetovanje
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj