Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Diplomant študijskega programa obvlada temeljna organizacijska znanja s poudarkom na razvijanju kadrovskih in izobraževalnih sistemov, projektiranju in strokovnem vodenju kadrovskega in izobraževalnega poslovanja, razvoju in vzdrževanju kadrovskega informacijskega sistema, vodenju in realizaciji kadrovskih in izobraževalnih projektov ter vodenju kadrovskih in izobraževalnih služb. Usposobljen je za oblikovanje kadrovske strategije in razvojne politike ter za vodenje kadrovskih sistemov in upravljanje izobraževalnih organizacij.

Ključne naloge diplomantov tega programa v praksi so:

  • organizirati procese v organizaciji,
  • vzpostaviti sistem za razvoj kadrov,
  • voditi kadrovsko dejavnost v podjetju,
  • organizirati izobraževanje v podjetju,
  • vzpostaviti ustrezno organizacijsko klimo v podjetju.

Vrste in stopnje študija študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov:

Dodiplomski študij (1. stopnja)

Podiplomski študij

Mnenja študentov o študiju na programih UM FOV