Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete. Dekana in prodekane imenuje rektor na predlog senata fakultete. Tajnik je izbran na javnem razpisu in ga po predhodnem mnenju senata fakultete in glavnega tajnika univerze imenuje rektor. Fakulteta ima pet prodekanov, in sicer prodekana za izobraževalno dejavnost, prodekana za kakovost in mednarodno sodelovanje, prodekana za raziskovalno dejavnost, prodekana za razvoj in prodekana za študentska vprašanja. Prvi štirje prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, peti je iz vrst zglednih študentov.

Dekan: red. prof. dr. Iztok Podbregar

Prodekanica za izobraževalno dejavnost: red. prof. dr. Polona Šprajc

Prodekanica za kakovost in mednarodno sodelovanje: red. prof. dr. Anja Žnidaršič

Prodekan za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Damjan Maletič

Prodekan za razvoj: red. prof. dr. Andrej Škraba

Prodekan za študentska vprašanja: Timotej Matej Zagorc

Tajnik fakultete: Uršula Bižič, univ. dipl. prav.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.