Usmeritve in predloga za izdelavo zaključnega dela

Z izdelavo in zagovorom zaključnega dela, se zaključi študij na Fakulteti za organizacijske vede. Postopek za dokončanje študija je opisan v Navodilih v postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Fakultete za organizacijske vede UM, izdana s strani dekana Fakultete za organizacijske vede, red. prof. dr. Iztoka Podbregarja, dne 28. 10. 2021.

Navodila si preberite, preden se lotite priprave zaključnega dela.

Študent po navodilih mentorja in spodnjih usmeritvah za pisanje zaključnih del pripravi zaključno delo.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.