Pomoč uporabnikom

Center za informatiko in informacijske tehnologije nudi IT podporo tako za zaposlene kot tudi za študente na FOV.

V kolikor imate težave s prijavami v sisteme AIPS, Moodle, Eduroam ali težavo z digitalno identiteto UM, se lahko obrnete na nas v času uradnih ur ali nas kontaktirate na:

 

Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča v skladu z Z​akonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče fov.um.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina – ocena nesorazmernega bremena (6. člen ZDSMA)

Fakulteta za organizacijske vede ocenjuje, da bi zanjo nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino spletišča ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine spletišča velik. Fakulteta za organizacijske vede nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika. Informacije spletišča fov.um.si so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk). Prav tako je Fakulteta za organizacijske vede pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo, kadrovsko in finančno breme, ki bi ga optimiziranje zahtevalo. Znaten del vsebine je tudi takšne narave, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov (npr. videoposnetki).

Ne glede na zgoraj opisane razloge za ne prilagoditve določenih spletnih vsebin za ranljive skupine se dostopnost spletišča fov.um.si nenehno spremlja in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine zaradi nesorazmernega bremena morda ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot ji​h določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pri spletnih objavah v okviru spletišča fov.um.si uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti tako niso dostopni tudi nekateri dokumenti, ki so namenjeni strokovnim oziroma ozkim ciljnim javnostim ali pa bi iz razloga svoje kompleksnosti predstavljali nesorazmerno breme. Vendar se na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru kljub temu izdatno trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. V prihodnje bomo skrbeli, da bomo dokumente v čim večji možni meri objavljali v dostopni obliki.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • grafični elementi v obliki slik z napisi (npr. infografike),
 • videoposnetki,
 • različne kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču fov.um.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Dostopnost bomo lahko še bolj izboljšali, če nam poročate o vaših izkušnjah z našim spletiščem. Če boste naleteli na kakšno težavo, če potrebujete dostop do informacij, ki so nedosegljive, nam to sporočite.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti:

 • Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
 • +386 (0)4 2374 242
 • upravnik.fov@um.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. V kolikor v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

V primeru, da ugotovite odstopanje od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Priprava izjave o dostopnosti

​Izjava je bila nazadnje posodobljena 3. 10. 2023.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.