Pomoč uporabnikom

Center za informatiko in informacijske tehnologije nudi IT podporo tako za zaposlene kot tudi za študente na FOV.

V kolikor imate težave s prijavami v sisteme AIPS, Moodle, Eduroam ali težavo z digitalno identiteto UM, se lahko obrnete na nas v času uradnih ur ali nas kontaktirate na:

Oddaljena pomoč je možna samo za zaposlene na FOV.

 

Izjava dostopnosti

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351

Dostopnost spletne strani

Fakulteta za organizacijske vede Kranj se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani https://fov.um.si/ skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Spletna stran je povsem skladna s priporočili WCAG 2.1, nivo AA. Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 22. 9. 2020. Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 24. 01. 2023.

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, nam pošljite na e-pošto: upravnik.fov@um.si.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2020.

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča inšpektorju na Upravi RS za informacijsko varnost.

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.