Spremembe študijskih programov

Popisi sprememb študijskih programov 1. stopnje (VS in UN), 2. stopnje (MAG) in 3. stopnje (DR) FOV, po posameznih letih, so dostopni v spodnji tabeli:

 • 1. stop.(VS)
 • 1. stop.(UN)
 • 2. stopnja
 • 3. stopnja
  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2020
  -  2019  
  -  2018  

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/
   (od študijskega leta 2017/18 dalje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV / IPS /) - popis sprememb študijskega programa:

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  -  ARHIV OBJAV

  • MANAGEMENT  V ŠPORTU /M v Š/

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  • KRIZNI MANAGEMENT /KM/

  -  2020
  -  2019  

   

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

   

  -  ARHIV OBJAV  

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/
   (od študijskega leta 2017/18 dalje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV / IPS /) - popis sprememb študijskega programa:

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  2021

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  2021

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/
   (od študijskega leta 2017/18 dalje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV / IPS /) - popis sprememb študijskega programa:

  2021

  -  2020
  -  2019  
  -  2018

   

  -  ARHIV OBJAV 

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2021
  -  2019  
  -  2017 
  -  Arhiv

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2021
  -  2019  
  -  2017
  -  Arhiv  

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2021
  -  2019  
  -  2017
  -  Arhiv  

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.