Spremembe študijskih programov

Popisi sprememb študijskih programov 1. stopnje (VS in UN), 2. stopnje (MAG) in 3. stopnje (DR) FOV, po posameznih letih, so dostopni v spodnji tabeli:

 • 1. stop.(VS)
 • 1. stop.(UN)
 • 2. stopnja
 • 3. stopnja
  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015  

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015  

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/
   (od študijskega leta 2017/18 dalje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV / IPS /) - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015  

  -  ARHIV OBJAV

  • MANAGEMENT  V ŠPORTU /M v Š/

  -  2017

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015

  -  ARHIV OBJAV  

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015  

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/
   (od študijskega leta 2017/18 dalje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV / IPS /) - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015  

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016    

  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  

  -  ARHIV OBJAV

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/
   (od študijskega leta 2017/18 dalje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV / IPS /) - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015

  -  ARHIV OBJAV 

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV /OM IS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015  
  -  Arhiv

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV /OM KIS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015
  -  Arhiv  

  • ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN DELOVNIH SISTEMOV /OM PDS/ - popis sprememb študijskega programa:

  -  2017
  -  2016  
  -  2015
  -  Arhiv