Neobvezna praksa

STROKOVNA PRAKSA – UN – NEOBVEZNA

Pri opravljanju neobveznih strokovnih praks študenti univerzitetnih študijskih programov upoštevajte Navodila o izvajanju neobvezne strokovne prakse na UM FOV za UN študente.

Strokovna praksa nudi študentu spoznanje z realnim okoljem ter aplikacijo  strokovnega znanja, veščin in spretnosti v delovno okolje kjer opravlja prakso. V tretjih letnikih visokošolskih strokovnih programov je strokovna praksa obvezna, v tretjih letnih univerzitetnih in magistrskih programov, pa je praksa za študente prostovoljna oziroma neobvezna.

Študentom, ki opravljajo prakso kot neobvezen del študija, se le ta zabeleži v Prilogo k diplomi.

Več o opravljanju praske si lahko preberete v:

Več informacij: Referat za študentske zadeve in Karierni center

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.