Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov

Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov (KIPPS) se ukvarja z inženiringom in vprašanji modernega vodenja, upravljanja in reguliranja poslovnih in delovnih sistemov. KIPPS podpira mrežo za neoviran, brezkompromisen, nenehen in stabilen pretok misli, ukrepov, odzivov in neštetih dejavnosti. Povezave delujejo v zaledju znanja, izkušenj, rešitev, izboljšav in inovacij. KIPPS usmerja razvoj orodij in metod, ki skrbijo za optimalno pot k uspehu in zagotavljajo konkurenčnost v organizacijah.

Na pedagoškem področju KIPPS zagotavlja prisotnost nabora znanj, ki je nepogrešljiv v malih in velikih sistemih (trgovina, bančništvo, zavarovalništvo, industrija, kmetijstvo, telekomunikacije, mediji, logistika, turizem, javni sektor, storitve, zdravstvo ...).

KIPPS je v vseh elementih svoje dejavnosti povezana z okoljem, v katerem živimo, ki nas potrebuje in seveda zaposluje – doma, v Evropi in povsod po svetu.

Predstojnik katedre: red. prof. dr. Zvone Balantič

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • Balantič Zvonko
  • Kern Tomaž
  • Maletič Damjan
  • Maletič Matjaž
  • Roblek Matjaž
  • Senegačnik Marjan
  • Urh Benjamin
  • Zajec Maja
  • Eva Krhač Andrašec
  • Brezavšček Alenka
  • Kofjač Davorin
  • Ljubič Anton
  • Vuk Drago
  • Gomišček Boštjan