Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov

Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov (KIPPS) se ukvarja z inženiringom in vprašanji modernega vodenja, upravljanja in reguliranja poslovnih in delovnih sistemov. KIPPS podpira mrežo za neoviran, brezkompromisen, nenehen in stabilen pretok misli, ukrepov, odzivov in neštetih dejavnosti. Povezave delujejo v zaledju znanja, izkušenj, rešitev, izboljšav in inovacij. KIPPS usmerja razvoj orodij in metod, ki skrbijo za optimalno pot k uspehu in zagotavljajo konkurenčnost v organizacijah.

Na pedagoškem področju KIPPS zagotavlja prisotnost nabora znanj, ki je nepogrešljiv v malih in velikih sistemih (trgovina, bančništvo, zavarovalništvo, industrija, kmetijstvo, telekomunikacije, mediji, logistika, turizem, javni sektor, storitve, zdravstvo ...).

KIPPS je v vseh elementih svoje dejavnosti povezana z okoljem, v katerem živimo, ki nas potrebuje in seveda zaposluje – doma, v Evropi in povsod po svetu.

Predstojnik katedre: red. prof. dr. Zvonko Balantič

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • red. prof. dr. Zvonko Balantič
  • red. prof. dr. Tomaž Kern
  • doc. dr. Damjan Maletič
  • doc. dr. Matjaž Maletič
  • doc. dr. Marjan Senegačnik
  • doc. dr. Benjamin Urh
  • asist. dr. Eva Krhač Andrašec
  • doc. dr. Dušan Mežnar
  • asist. Tilen Medved
  • red. prof. dr. Drago Vuk
  • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
  • viš. pred. mag. Branka Jarc Kovačič

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.