Vpisni pogoji na UN študijske programe predvideni za študijsko leto 2025/26

S študijskim letom 2025/26 bodo v veljavi naslednji vpisni pogoji na UN študijske programe:

Inženiring poslovnih sistemov UN

V univerzitetni študijski program l. stopnje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV se lahko vpiše:

a.) kdor je opravil splošno maturo,

b.) kdor je opravil poklicno maturo v ustreznem srednješolskem programu:

Aranžerski tehnik, Avtoservisni tehnik, Ekonomski tehnik, Elektrotehnik, Farmacevtski tehnik, Fotografski tehnik, Gastronomija, Gastronomija in turizem, Geodetski tehnik, Geotehnik, Gozdarski tehnik, Gradbeni tehnik, Grafični tehnik, Hortikulturni tehnik, Kemijski tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Kozmetični tehnik, Ladijski strojni tehnik, Lesarski tehnik, Logistični tehnik, Medijski tehnik, Metalurški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Plovbni tehnik, Predšolska vzgoja - vzgojitelj predšolskih otrok, Strojni tehnik, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik laboratorijske biomedicine, Tehnik mehatronike, Tehnik oblikovanja, Tehnik optik, Tehnik računalništva, Tehnik steklarstva, Tehnik varovanja, Ustvarjalec modnih oblačil, Veterinarski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. 

c.) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
 

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN

V univerzitetni študijski program 1. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV se lahko vpiše:

a.) kdor je opravil splošno maturo,

b.) kdor je opravil poklicno maturo v ustreznem srednješolskem programu:

Ekonomski tehnik, Elektrotehnik, Gastronomija in turizem, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Kozmetični tehnik, Medijski tehnik, Predšolska vzgoja - vzgojitelj predšolskih otrok, Tehnik oblikovanja, Tehnik varovanja in izpit iz enega od predmetov splošne mature. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.

c.) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
 

Organizacija in management informacijskih sistemov UN

V univerzitetni študijski program 1. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV se lahko vpiše:

a.) kdor je opravil splošno maturo,
 
b.) kdor je opravil poklicno maturo v ustreznem srednješolskem programu:

Aranžerski tehnik, Ekonomski tehnik, Elektrotehnik, Fotografski tehnik, Gastronomija, Gastronomija in turizem, Geodetski tehnik, Geotehnik, Gradbeni tehnik, Grafični tehnik, Hortikulturni tehnik, Kemijski tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Ladijski strojni tehnik, Lesarski tehnik, Logistični tehnik, Medijski tehnik, Metalurški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Strojni tehnik, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik mehatronike, Tehnik optik, Tehnik računalništva in izpit iz enega od predmetov splošne mature. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.

c.) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.