Cenik knjižničnih storitev

1. Storitve izposoje

1.1. Študenti Univerze v Mariboru poravnajo prispevek za knjižnice KISUM-a (7,50 EUR) ob vpisu na UM

1.2. Letna članarina za študente drugih univerz in zavodov - 11,00 EUR

1.3. Letna članarina za upokojence in invalide - 11,00 EUR

1.4. Članarina za 3 mesece – 5,00 EUR

1.5. Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

  • prvi opomin (po sedmih dneh od poteka roka izposoje) - 2,15 EUR
  • drugi opomin (po sedmih dneh od prvega opomina) - 5,00 EUR
  • tretji opomin (po sedmih dneh od drugega opomina) - 8,50 EUR
  • opomin pred tožbo - 15,00 EUR
  • tožba - dejanski stroški

1.6. Izgubljeno ali uničeno gradivo

  • gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2008 - 50,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme
  • gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2007 - 80,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.7. Poškodovano gradivo
Popravilo poškodovanega gradiva - 15,00 + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

Plačilo DDV
Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu z 42. čl. ZDDV (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 90/2015).

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019 je sprejel Strokovni svet UKM na 4. redni seji dne 28. 3. 2018 in UO UM na 5. redni seji dne 29. 5. 2018.