Cenik knjižničnih storitev

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021 je sprejel  SS UKM na 12. korespondenčni seji sklicani dne 30. 4. 2020 in UO UM na 27. redni seji dne 28. 5. 2020.

 1.1. Letna članarina

 • Študenti Univerze v Mariboru poravnajo prispevek za knjižnice KISUM-a (8,00 EUR) ob vpisu na UM
 • Letna članarina za študente drugih univerz in zavodov - 11,00 EUR
 • Letna članarina za upokojence in invalide - 11,00 EUR
 • Članarina za 3 mesece – 5,00 EUR

1.2. Članska izkaznica - 5,00 EUR

1.3. Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 • prvi opomin (po sedmih dneh od poteka roka izposoje) - 2,15 EUR
 • drugi opomin (po sedmih dneh od prvega opomina) - 5,00 EUR
 • tretji opomin (po sedmih dneh od drugega opomina) - 8,50 EUR
 • opomin pred tožbo - 15,00 EUR
 • tožba - dejanski stroški

1.4. Izgubljeno ali uničeno gradivo

 • izgubljeno ali uničeno gradivo – cena nadomestnega izvoda + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.5. Poškodovano gradivo

 • poškodovano gradivo – dejanski stroški popravila + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

Plačilo DDV
Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu z 42. čl. ZDDV (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 77/2018).

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.