Cenik knjižničnih storitev

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2023/2024 je sprejel Strokovni svet UKM na 5. redni seji dne 4. 10. 2022 in Upravni odbor UM na 21. redni seji dne 26. 1. 2023.

1.1. Letna članarina

 • Študenti Univerze v Mariboru  - brezplačno (prispevek za knjižnice poravnajo ob vpisu na UM)
 • Letna članarina za študente drugih univerz in zavodov - 11,00 EUR
 • Letna članarina za zaposlene – 13,00 EUR
 • Letna članarina za upokojence - 11,00 EUR
 • Letna članarina za brezposelne in invalide – brezplačno
 • Dijaki nad 18 let – 8,00 EUR
 • Članarina za 3 mesece – 5,50 EUR

1.3. Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 • prvi opomin (po sedmih dneh od poteka roka izposoje) - 2,15 EUR
 • drugi opomin (po sedmih dneh od prvega opomina) - 5,00 EUR
 • tretji opomin (po sedmih dneh od drugega opomina) - 8,50 EUR
 • opomin pred tožbo - 15,00 EUR

1.4. Izgubljeno ali uničeno gradivo

 • izgubljeno ali uničeno gradivo – cena nadomestnega izvoda + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.5. Poškodovano gradivo

 • poškodovano gradivo – dejanski stroški popravila + 6,00 EUR za stroške obdelave in opreme

2 Medknjižnična izposoja

2.1 Gradivo iz FOV

 • knjige – 5,00 EUR
 • članki (do 20 str.) – 3,00 EUR

2.2 Gradivo iz drugih knjižnic (storitev le za zaposlene na FOV)

 • cena dobavitelja

Plačilo DDV
Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu z 42. čl. ZDDV (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 77/2018).

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.