Osebe brez statusa_3. stopnja

Nadaljevanje študija po prekinitvi

 

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se prijavijo z obrazcem:

Na podlagi obrazca vam uredimo tudi veljavnost digitalne identitete za tekoče študijsko leto. Veljavna digitalna identiteta je pogoj za dostop do AIPS-a.

Stroški

V skladu s potrjenim Cenikom UM za študijsko leto 2017/2018 in Navodilom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM, N19/2010-41 AG se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:

  • opravljanje izpita - 32,00 €
  • V kolikor oseba brez statusa koristi še druge oblike visokošolskega izobraževalnega dela (predavanja, konzultacije vključitev v e - učno okolje MOODLE..) znaša strošek za izvedbo predmeta z izpitom na 3. stopnji 480,00 € za posamezni predmet.

Storitve se poravna v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli PO OPRAVLJENI STORITVI. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.

Ko izpolnite pogoje za napredovanje v višji letnik, obvestite o tem referat za doktorski študij, najkasneje v prvi polovici meseca septembra tekočega študijskega leta.

vloga_izvedba_predmeta_z_izpitom.docx