Strokovna praksa

STROKOVNA PRAKSA – VS – OBVEZNA

Pri opravljanju strokovnih praks študenti VS študijskih programov upoštevajte Navodila o izvajanju strokovne prakse na UM FOV za VS študente.

Strokovna praksa nudi študentu spoznanje z realnim okoljem ter aplikacijo  strokovnega znanja, veščin in spretnosti v delovno okolje kjer opravlja prakso. V tretjih letnikih visokošolskih strokovnih programov je strokovna praksa obvezna, v tretjih letnikih univerzitetnih in magistrskih programov, pa je praksa za študente prostovoljna oziroma neobvezna.

Študent, v skladu z učnim programom opravlja strokovno prakso v obsegu 600 ur (20 ECTS) in del (120 ur) te strokovne prakse obsega praktično delo v podjetju ali zavodu, ki si ga študent lahko zagotovi sam oziroma se za pomoč obrne na Karierni center fakultete. (Ponudba praks Kariernega centra UM FOV)

Kratka navodila za opravljanje prakse za študente

Študent izbere temo v dogovoru z izbranim mentorjem (nosilcem predmeta) na Fakulteti za organizacijske vede.

Izbranemu mentorju na fakulteti študent v podpis posreduje izpolnjen obrazec Prijava strokovne prakse (Priloga 1 iz navodil).

Redni študenti in izredni študenti morajo pred nastopom opravljanja strokovne prakse v podjetju, urediti tudi sklenitev tripartitne pogodbe (študent-fakulteta-izbrana organizacija). Študenti se za sklenitev obrnejo v Karierni center fakultete

Študent opravi strokovno prakso v podjetju (120 ur). V podjetju mu potrdijo obrazec Potrdilo o izvedbi strokovne prakse v organizaciji (Priloga 2 iz navodil).

Problemi, ki jih študenti obdelujejo morajo izhajati iz realnega okolja. Zaključno poročilo mora biti napisano v skladu z Navodili za izdelavo zaključnega poročila (predloga za izdelavo zaključnega dela). Priročnik za mentorje v organizacijah pri opravljanju strokovnih praks študentov FOV je na voljo na tej povezavi: Priročnik za mentorje v organizacijah

Študent skupaj z zaključenim poročilom in predhodno potrjenimi obrazci (priloga 1, priloga 2), izbranemu mentorju na FOV odda tudi izpolnjeno prijavnico za opravljanje izpita.

Mentor na FOV poročilo pregleda, oceni z uspešno oziroma neuspešno.

Pri opravljanju strokovnih praks si obvezno v celoti preberite Navodilo o izvajanju strokovne prakse na UM FOV.

Več informacij: Referat za študentske zadeve in Karierni center

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.