Založba Moderna organizacija

Pri Založbi Moderna organizacija izdajamo knjižne publikacije z različnih področij, s katerimi se ukvarjamo na UM Fakulteti za organizacijske vede. Knjige, skripte, elektronske publikacije oz. učbeniki so namenjeni tako študentom in diplomantom naše fakultete kot širši javnosti.

Založba Moderna organizacija skrbi za ponatise in izdaje novih knjig in skript tako domačih kot tujih avtorjev.

Strokovna sodelavka: Vlasta Pečnik

Prodaja knjig in skript

Šudentom, ki bi želeli kupiti študijsko literaturo, sporočamo, da le to lahko storijo preko obrazcev za naročanje (naročilo knjig, naročilo skript) ali elektronske pošte ekonomat.fov@um.si.

V kolikor bi želeli knjige prevzeti osebno na fakulteti, vam je na voljo sodelavka Vlasta Pečnik preko telefonske številke +386 (0)4 23 74 203 oziroma elektronske pošte ekonomat.fov@um.si, kjer se lahko predhodno najavite za nakup knjig, ki je možen vsak dan od 8. do 14. ure oziroma po dogovoru.

Za več informacij smo vam na voljo sodelavke založbe Moderna organizacija vsak dan od 8.00 do 15.00 ure preko telefonske številke +386 (0)4 23 74 203.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.