Krizni management

Diplomant študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS) je usposobljen za uporabo metodološkega znanja (analitika, simulacija in modeliranje) pri reševanju praktičnih problemov kriznega managementa. Obvladuje operativno krizno upravljanje v različnih organizacija, izvaja operativno delo na področju vodenja in koordiniranja kriznega odzivanja in načrtuje ter organizira delo s kadri, rešuje negotovosti in vzpostavlja osnovne mehanizme obvladovanja stresa v organizacijah v primeru kriznih razmer.

Aktualno s področja študijskega programa:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.