Krizni management

Diplomant študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS) je usposobljen za uporabo metodološkega znanja (analitika, simulacija in modeliranje) pri reševanju praktičnih problemov kriznega managementa. Obvladuje operativno krizno upravljanje v različnih organizacija, izvaja operativno delo na področju vodenja in koordiniranja kriznega odzivanja in načrtuje ter organizira delo s kadri, rešuje negotovosti in vzpostavlja osnovne mehanizme obvladovanja stresa v organizacijah v primeru kriznih razmer.

Aktualno s področja študijskega programa: