Karierni center

Osnovno poslanstvo KC UM FOV je povezati delodajalce na eni strani in fakulteto oziroma študente na drugi ter na tak način pripomoči pri doseganju  napredka pri povezovanju fakultete z gospodarstvom. Dolgoročni cilji pa so usmerjeni v zagotavljanje celostne podpore bodočim študentom, študentom in diplomantom pri njihovem študijskem in kariernem odločanju. Z raznovrstnim spektrom aktivnosti želimo vplivati na zaposljivost diplomantov UM FOV preko spremljanja njihove študijske in karierne poti in vključevanja potencialnih delodajalcev v študijski in karierni razvoj študentov.
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bomo zasledovali sodelovanje fakultete z zunanjimi deležniki in tako oblikovali sistem in dejavnosti, ki bodo študentom olajšale prehod v prvo zaposlitev.

Aktivnosti Kariernega centra UM FOV:
 • organizacija različnih mesečni dogodkov v obliki strokovnih predavanj, seminarjev, okroglih miz in delavnic,
 • organizacij strokovnih ekskurzij v domača in tuja delovna okolja,
 • karierno in študijsko svetovanje,
 • posredovanje zaposlitvenih priložnosti,
 • izobraževanja o novih metodah ućenja,
 • organizacija obveznih strokovnih praks za študente UM FOV,
 • spodbujanje podjetij za različne oblike sodelovanja s študenti in fakulteto,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih poslovnih stikov in odnosov z organizacijami,
 • nudenje priložnosti študentom za kakovosten razvoj kariere,
 • organizacija tekmovanja v reševanju študije primera,
 • vzpostavitev Alumni kluba UM FOV.

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Karierni center
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.