Prijava/vpis za podiplomski študij

 

V kolikor želite, da vas obveščamo o aktualnih informacijah pred vpisom na fakulteto se lahko prijavite na naše e-novice: https://studiraj.fov.um.si/enovice.html

 

INFORMATIVNI DNEVI

- 20. maj 2021  ob 16. uri​

- 17. junij 2021 ob 16. uri

- 17 avgust 2021 ob 16. uri

Način izvedbe informativnih dni bo objavljen naknadno.

 

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

Splošna določila razpisa 

Razpis Fakultete za organizacijske vede

 

PRIJAVA

Prijavni rok: do 8. septembra  2021.

Prijava eVŠ (e- prijava) 

 

POSREDOVANJE DOKAZIL K PRIJAVI

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20) se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2021/22 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika/-ce mogoče ugotoviti. Identiteta prijaviteljev/-ic se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane/-ke Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane/-ke ostalih držav članic Evropske Unije zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane/-ke držav nečlanic Evropske Unije pa zgolj potni list).

 

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat/-ka obveščen/-a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi, in z SMS sporočilom na telefonsko številko, če jo bo v prijavi navedel/-a. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo. 

 

Obvezne priloge k prijavi:

  • overjeno fotokopijo/izvirna potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
  • overjeno/izvirno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela, 
  • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

 

Dokumentacijo je potrebno posredovati, najkasneje do 10. septembra 2021, na zgoraj navedeni način. Kandidatom Fakultete za organizacijske vede ni potrebno dostaviti dokumentacijo, morajo pa diplomirati do navedenega roka. Kandidat FOV mora oddati korektno izdelano nalogo v soglasju z mentorjem najmanj 5  delovnih dni pred zagovorom, v referat za študentske zadeve.

VPIS

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli elektronsko preko informacijskega sistema EVŠ (portal EVŠ-povezava) oziroma pisno po pošti. Vpis mora biti zaključen, najkasneje do 17. 9. 2021.

 

Fakulteta za organizacijske vede izvaja pedagoški proces na sedežu fakultete v  Kranju in je članica Univerze v Mariboru. Vabimo vas tudi na povezavo moja.UM, kjer boste našli še vrsto zanimivih in koristnih informacij.

 

KONTAKTI:

         

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.