Prijava/vpis za podiplomski študij

 

INFORMATIVNI DNEVI

  • četrtek, 21. maj 2020 ob 16. uri 
  • torek, 18. avgust 2020 ob 16. uri

V prostorih Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55 a, Kranj, predavalnica 301.

 

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

Splošna določila razpisa - prijavno vpisna navodila

Razpis Fakultete za organizacijske vede

 

PRIJAVA

Prijavni rok: od 31. marca  2020 do 6. septembra  2020

Prijava eVŠ (e- prijava)

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, ki jo je potrebno posredovati fizično v roku, priporočeno ali osebno, v referat za študentske zadeve:

  • Prijavo, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 6. septembra 2020 (v primeru uporabniškega imena in gesla), natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete, do 10. septembra 2020.

Ne glede na način prijave morajo kandidati poslati:

  • overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine ter overjeno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela, najkasneje do 10. septembra 2020. Kandidatom Fakultete za organizacijske vede ni potrebno dostaviti dokumentacijo, morajo pa diplomirati do navedenega roka. Kandidat FOV mora oddati korektno izdelano nalogo v soglasju z mentorjem najmanj 5  delovnih dni pred zagovorom, v referat za študentske zadeve.
  • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

Dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov ali dostavite osebno v Referat za študente:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede 
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj

  • s pripisom "prijava na podiplomski študij" (magistrski)
  • s pripisom "prijava na podiplomski študij" (doktorski)

 

Kontakt:
Referat za študentske zadeve:
(04) 23 74 215 - Romana Lesjak
(04) 23 74 212 - Sandra Bajde

(04) 23 74 213 - Špela Odlazek Kološa - doktorski študij