Prijava/vpis za podiplomski študij

 

 

PRIJAVA - ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST

Od 22. do 23. septembra 2021 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 potekal prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

Prijavo za vpis je potrebno oddati elektronsko in sicer preko portala EVŠ, več informacij: https://moja.um.si/novice/Strani/podiplomski_razpis_rok_za_zapolnitev_mest_2021.aspx.

V roku za zapolnitev prostih mest bomo razpisali prosta mesta za redni in izredni študij za študijske programe 2. stopnje (samo za SLO in EU državljane):

 -  Inženiring poslovnih sistemov
 -  Organizacija in management informacijskih sistemov
 -  Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta za izredni študij za študijske programe 3. stopnje (samo za SLO in EU državljane):

 - Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (samo po merilih za prehode v 2. letnik)
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002.

VPIS

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli na elektronski naslov naveden na prijavi za vpis, takoj po zaključenem prijavnem postopku.

Vpis za 2. stopnjo bo predvidoma potekal v petek, dne 24. 9. 2021 ob 15. uri, za 3. stopnjo pa bo vpis  izveden do ponedeljka 28. 9. 2021 (podrobne informacije bodo zapisane v vabilu)

Vpis mora biti  v celoti zaključen, najkasneje do 30. septembra 2021.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.