Prijava/vpis za podiplomski študij

 

PRIJAVNO VPISNA NAVODILA IN POGOJI

Splošna določila razpisa 

Razpis Fakultete za organizacijske vede

Interdisciplinarni študijski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za zdravstvene vede – v študijskem letu 2023/2024 se 1. letnik izvaja na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, 2. letnik (vpis po merilih za prehode) pa na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.

Podrobne informacije: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
 

PRIJAVA

Prijavni rok za zapolnitev še prostih mest: od 21. septembra 2023 do 22. septembra 2023 do 12. ure.

https://moja.um.si/novice/Strani/podiplomski_razpis_rok_za_zapolnitev_me...

Prijavo za vpis je potrebno oddati elektronsko in sicer preko portala EVŠ:

Prijava eVŠ (e- prijava)

V roku za zapolnitev prostih mest bomo razpisali prosta mesta za redni in izredni študij za študijske programe 2. stopnje (samo za SLO in EU državljane):

 -  Inženiring poslovnih sistemov (redni in izredni študij)
 -  Organizacija in management informacijskih sistemov (redni in izredni študij)
 -  Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov (redni in izredni študij)

V roku za zapolnitev bomo razpisali prosta mesta za izredni študij za študijske programe 3. stopnje (samo za SLO in EU državljane):

 - Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov 
 - Organizacija in management informacijskih sistemov
 - Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

 

POSREDOVANJE DOKAZIL K PRIJAVI

Dokumentacijo je potrebno posredovati, najkasneje do 22. septembra 2023 do 12. ure, na spodaj navedeni način. 

KANDIDATI - ŠTUDENTI FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UM

Kandidatom oz. študentom Fakultete za organizacijske vede v postopku oddaje prijave ni potrebno oddati dokazil, saj z ustreznimi dokazili razpolagamo na fakulteti iz lastnih uradnih evidenc, morajo pa zaključiti študij (že opraviti zagovor zaključnega dela) do 22. septembra 2023 do 12. ure. 

KANDIDATI IZ DRUGIH FAKULTET

Obvezne priloge k prijavi za kandidate 2. stopnje – magistrski študij (Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov):

 • izvirno potrdilo/overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • izvirno potrdilo/overjeno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna:
  • povprečna ocena študija brez zaključnega dela
  • posebej ocena zaključnega dela

Obvezne priloge k prijavi za kandidate 3. stopnje - doktorski študij:

 • izvirno potrdilo/overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine
 • izvirno potrdilo/overjeno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna:
   
  • povprečna ocena študija brez zaključnega dela
  • posebej ocena zaključnega dela
 • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih listin in drugih zahtevanih dokumentov. V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 kandidati vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ. Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega na portalu eVŠ. 

Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na portalu eVŠ  in na spletni strani YouTube: oddaja prilog hkrati s prijavo za vpis in oddaja prilog, ko je prijava za vpis že oddana.

Dokumentacijo je potrebno posredovati, najkasneje do 22. septembra 2023 do 12. ure, na zgoraj navedeni način. 
 

VPIS
 

Sprejeti kandidati bodo vabilo na vpis prejeli na elektronski naslov naveden na prijavi za vpis, takoj po zaključenem prijavnem postopku.

Vpis za 2. stopnjo bo predvidoma potekal v torek, dne 26. 9. 2023 ob 16. uri (podrobne informacije bodo zapisane v vabilu).

Vpis za 3. stopnjo bo vpis  izveden do srede, 27. 9. 2023 (podrobne informacije bodo zapisane v vabilu).

Vpis mora biti v celoti zaključen, najkasneje do 29. septembra 2023.

DRUGE KORISTNE INFORMACIJE

Fakulteta za organizacijske vede izvaja pedagoški proces na sedežu fakultete v  Kranju in je članica Univerze v Mariboru. Vabimo vas tudi na povezavo moja.UM, kjer boste našli še vrsto zanimivih in koristnih informacij.

KONTAKTI:

 • kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002 in 00386 1 478 85 90 za klice iz tujine.
 • za vsebinska vprašanja, Referat za študentske zadeve: mag.fov@um.sidoktorski.fov@um.si.

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.