Organizacija in management informacijskih sistemov

V razvitem gospodarskem prostoru so strokovnjaki z dobrim razumevanjem organizacijskih principov in praks, ki lahko delujejo kot most med tehničnimi in vodstvenimi oddelki v organizaciji ter jim s tem omogočajo harmonično delo, vse bolj iskan kader. Diplomant študijskega programa je sposoben upravljati organizacijsko-informacijske poslovne procese v organizaciji, s tem  izboljšati  poslovanje organizacije in povečati njeno uspešnost ter konkurenčnost.

Ključne naloge diplomantov tega programa v praksi so:

  • organizirati in voditi informacijske sisteme.
  • načrtovati, razvijati in vpeljevati informacijske sisteme za potrebe organizacij.
  • uporabljati informacijske/komunikacijske tehnologije za ustrezno povezovanje z organizacijami.

Vrste in stopnje študija študijskega programa Organizacija in management informacijskih sistemov:

Dodiplomski študij (1.stopnja)

Podiplomski študij

Mnenja študentov o študiju na programih UM FOV

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.