Romana Lesjak

Intervju - 60 let razvoja organizacij ved, z dolgoletno vodjo Referata za študentske zadeve na FOV UM, ga. Romano Lesjak.


Romana Lesjak

»S sodelavkami v referatu smo si enotne, da je posebno zadovoljstvo, občutek, da je študent iz našega referata odšel zadovoljen, četudi, zaradi upoštevanja predpisov, nismo ugodile vsaki njegovi želji.«

 


Romana Lesjak je že 35 let zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Svoje prve zaposlitve na FOV se spominja še iz časov, ko je hodila v službo v center Kranja, kjer je bil do leta 1998 sedež takratne Visoke šole za organizacijo dela, danes Fakultete za organizacijske vede. Njena prva zaposlitev na univerzi je bila v računovodstvu, nato v planski službi, zadnjih 20 let pa je zaposlena na mestu vodje Referata za študentske zadeve.  Pravi, da se je z leti marsikaj spremenilo. Vpisni prijavni obrazec, ki si ga včasih kupil v knjigarni je zamenjala elektronska prijava v EVŠ portalu, delo s študenti pa je vedno zanimivo in vsaka generacija prinese kaj novega.

Kateri pomembni mejniki zaznamujejo razvoj vašega delovnega področja na FOV?

Pri delu smo se vedno srečevali z veliko dinamike in ustvarjalnosti in nikoli nam ni bilo dolgčas. Mejnikov je bilo veliko, v obdobju mojega delovanja pa naj naštejem le tiste, po mojem mnenju najpomembnejše. Vsekakor je bil eden od zelo pomembnih mejnikov preselitev iz centra mesta Kranj na Zlato polje, kjer je sedež fakultete še danes. Pomembno je omeniti uvedbo EVŠ sistema v slovenski prostor, katere glavni namen je preglednost nad celotnim slovenskim izobraževanjem ter prenovo informacijskega sistema študentskih evidenc znotraj UM. Eden od ključnih mejnikov je tudi uvedba bolonjskega sistema študija v letu 2006 in prenova vseh študijski programov fakultete, ki pa se še danes, glede na potrebe trga pogosto posodabljajo in aktualizirajo. Ne moremo pa mimo obdobja v letu 2016, ko se je iztekla veljavnost nebolonjskih študijskih programov in je množica študentov hitela zaključevati študij.

Kaj vam bo v zvezi s FOV ostalo v trajnem spominu?

Velikokrat se s sodelavkami spominjamo let, ko smo na FOV imeli vpisanih nekaj tisoč rednih in izrednih študentov. Zaposlene v referatu smo po celotni Sloveniji, na dislociranih enotah ročno vpisovale študente. Bilo jih je toliko, da smo včasih vpise razširile na dva dneva, na lokacijah prespale in drugi dan nadaljevale delo, dokler nismo vpisale vseh študentov. Ponosno smo predstavljale našo fakulteto, dela je bilo ogromno, veliko pa tudi dobre volje in pozitivne energije.

Zaupajte nam, kakšno zanimivo anekdoto v zvezi z vašim sodelovanjem na fakulteti.

Anekdot v zvezi z delom na fakulteti je zares veliko. Predvsem bi v zvezi s tem obudila spomin na našega profesorja, žal pokojnega rednega profesorja dr. Jožeta Jesenka, ki je bil dolgoletni prodekan za izobraževalno dejavnost na fakulteti. Ker smo sodelavke v referatu spadale pod njegovo področje se je velikokrat oglasil pri nas v referatu, sedel z nami za mizo in nam povedal kakšno aktualno življenjsko modrost in izkušnjo.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

Poslanstvo vsebin, ki jih ponujajo naši študijski programi so temelj in nadgradnja, ki jih potrebuje prav vsaka inštitucija, vsak proces tako v gospodarskem kot javnem sektorju. Ne glede na hitre spremembe v okolju in globalizacijo, znanja, ki jih pridobijo naši diplomanti lahko s pridom uporabljajo. Za postavljanje prihodnjih izzivov bo omenjene vsebine naših študijskih programov potrebno še naprej posodabljati, kar pa se na fakulteti zavedamo saj želimo ostati aktualni tudi za prihodnje generacije naših študentov.

Bi želeli še kaj dodati ...

S sodelavkami v referatu smo si enotne, da je za nas posebno zadovoljstvo, občutek, da je študent iz našega referata odšel zadovoljen, četudi, zaradi upoštevanja predpisov, nismo ugodile vsaki njegovi želji. Potrudimo se za vsakega študenta in po vseh teh letih še vedno z veseljem opravljamo naše delo. Ker sem tudi sama diplomantka naše fakultete me veseli, da se na fakulteti v  zadnjem obdobju posveča posebno pozornost tudi ponovni oživitvi alumnega kluba FOV, kjer se lahko srečamo z namenom povezovanja in druženja na atraktivnih predavanjih in dogodkih, ki jih pripravlja fakulteta.  

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.