Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Temeljni cilj programa je oblikovanje diplomanta, ki ga skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potrebujejo zdravstvene, socialne in druge institucije, ki bodo diplomante zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in dosegale zastavljene cilje. Ker organizacija deluje kot odprti sistem in ker je sestavljena iz posameznih delov, ki so medsebojno povezani, je jasno, da morajo biti vsi deli organizacije dobro vodeni kar jasno nakazuje dejstvo - potrebo po strokovnjakih na vseh nivojih vodenja in upravljanja. Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Diplomanti bodo pridobili sposobnost obvladanja uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter kritične in samokritične presoje v delovnem okolju, prav tako bodo sposobni pripraviti analize delovnega procesa, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledice le tega prenosa pridobljenega znanja za uporabo v praksi. Študijski program diplomantom omogoča kompetentno in fleksibilno vodenje in upravljanje na strateškem in operativnem nivoju ter organizacijsko spreminjanje delovanja zavodov glede na zahteve in spremembe v okolju.

Zaposlitvene možnosti diplomantov Informacije o študijskem programu
Študij na 2. stopnji je namenjen vsem tistim, ki želijo pri svojem poklicu opravljati managerska dela na različnih ravneh na področju zdravstva in socialnega varstva.

Naziv diplomanta: magister zdravstveno – socialnega managementa, magistrica zdravstveno – socialnega managementa

30 razpisanih mest za študijsko leto 2020/21 (redni)

Trajanje: študij traja dve leti oz. štiri semestre/120 ECTS 20 razpisanih mest za študijsko leto 2020/21 (izredni)

Več informacij o študijskem programu ...

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.