Polona Šprajc

Intervju ob 60 letnici Fakultete za organizacijske vede UM z visokošolsko učiteljico in prodekanko za izobraževalno dejavnost fakultete izr. prof. dr. Polono Šprajc


Polona Šprajc

»Tradicija in bogata zgodovina, dediščina vseh, ki so kakorkoli prispevali, da danes lahko delamo, razvijamo in ustvarjamo na plečih preteklih dosežkov je nekaj, kar nas evidentno loči od ostalih fakultet, ki kot mladostnice prihajajo na trg izobraževanja.«


Dr. Polona Šprajc je, lahko bi rekli, že dolgoletna sodelavka fakultete, saj je na njej zaposlena že več kot sedemnajst let. Svojo študijsko pot je pričela najprej na Fakulteti za matematiko in fiziko UL in kaj kmalu ugotovila, da ji področje naravoslovja ni ravno pisano na kožo, zato se je naslednje leto študija prepisala na Fakulteto za organizacijske vede in redno zaključila študij. Pravi, da se kot študentka še dobro spominja predavanj na Tomšičevi in Prešernovi ulici v centru Kranja, kjer so se številne generacije študentov srečevali tako na študijskih kot malo manj študijskih srečanjih. Po končanem univerzitetnem študiju je nadaljevala na podiplomskih študijskih programih fakultete in se zaposlila najprej kot asistentka, kasneje, po zaključenem doktoratu, pa kot visokošolska učiteljica na Fakulteti za organizacijske vede. Glavna področja njenega raziskovalnega in pedagoškega dela so področja, ki so vselej vezana na ljudi, na odnose in na širša družboslovna področja. Poleg poučevanja študentov je pred približno dvema letoma kot prodekanka za izobraževalno dejavnost prevzela področje izobraževanja na fakulteti in področja odnosov z javnostmi, ki ji zadnje leta narekujeta ambiciozno zastavljene delovne izzive.

Kateri pomembni mejniki zaznamujejo razvoj vašega delovnega področja na FOV?

Mejniki, ki zaznamujejo moje delovno področje so vsekakor povezani že s študentskimi leti na fakulteti,  ko sem najprej na univerzitetnem študijskem programu Organizacija dela, in kasneje na magistrskem in doktorskem študiju izpolnila vse obveznosti iz naslova formalnega izobraževanja. To so bile tudi iztočnice za moje nadaljnje delo, čeprav moram reči, da sem ves čas svojega študija menila, da je npr. doktorat znanosti nekaj, kar je meni nedosegljivo. Pa vendar, na fakulteti sem ostala, najprej izvajala vaje pri izr. prof. dr. Gabrijelu Devetaku, ki je bil tudi moj prvi mentor ob katerem sem pridobila poleg študijskih tudi veliko življenjskih izkušenj. Kasneje sem kot visokošolska učiteljica prevzela niz predmetov, ki sem jih ob raziskovanju različnih področij proučevanja, oblikovala sama. Še danes mi največ pomeni, odlično sprejeto predavanje med študenti, ki mi daje zagon za moje nadaljnje delo tako na pedagoškem kot raziskovalnem področju.

Kaj vam bo v zvezi s FOV ostalo v trajnem spominu?

Če pogledam nazaj, so mi še danes v spominu nastopi in predavanja izr. prof. dr. Gabrijela Devetak, ki je znal s svojim žarom in nastopom vselej zbuditi iskren nasmešek pri vsakomur, kogar je nagovoril. Če pogledam v nedavno preteklost pa dogodek Akademija ob 60 letnici razvoja organizacijskih znanosti v okviru Fakultete za organizacijske vede UM, ki smo ga pripravili z odličnimi sodelavci na fakulteti.

Zaupajte nam, kakšno zanimivo anekdoto v zvezi z vašim sodelovanjem na fakulteti.

Izpostavila bi čas, ko sem pričenjala svoje delo kot asistentka in nekega popoldneva sem pred pričetkom vaj, med pavzo, stala pred fakulteto. Tudi takrat niso vsi študenti vestno obiskovali vseh predavanj in vaj in zgodilo se je, da je preteklo že kar nekaj ur vaj, ko smo se s študenti srečevali, pa me je kljub temu na vratih – verjetno zaradi moje mladosti niso prepoznali. Študent, ki se nam je kasneje pridružil na vajah me je vprašal: »ti, kje pa imamo vaje pri Novakovi (moj dekliški priimek)«. Skupaj sva šla do predavalnice in še danes se marsikdaj nasmehnem ob spominu na to situacijo, ki danes verjetno ne bi bila več mogoča.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

Tradicija in bogata zgodovina, dediščina vseh, ki so kakorkoli prispevali, da danes lahko delamo, razvijamo in ustvarjamo na plečih preteklih dosežkov je nekaj, kar nas evidentno loči od ostalih fakultet, ki kot mladostnice prihajajo na trg izobraževanja. Menim, da smo v zadnjem času še posebej dokazali, da bomo s povezovanjem, skupno vizijo ter usmerjenostjo v še boljši FOV, ustvarjali sinergijo z lokalnim, državnim in mednarodnim okoljem. Odprtost, inovativnost, zagnanost in dostikrat individualna inovativnost, bodo stične točke našega doseganja in preseganja skupnih ciljev.

Bi želeli še kaj dodati ...

Vse najboljše za 60 let in vse dobro v nadaljnjih desetletjih razvoja FOV v Kranju!

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.