Drago Vuk

Intervju - 60 let razvoja organizacij ved, s prof. dr. Dragom Vukom, upokojenim profesorjem in dolgoletnim prodekanom za raziskovalno dejavnost na FOV UM


Drago Vuk

»Želim, da bi bila častitljiva obletnica fakultete vzpodbuda za nadaljnji razvoj in napredek! Tako na raziskovalnem in pedagoškem področju kot na področju sodelovanja s strokovnjaki iz neposredne realne prakse.«

 


Red. prof. dr. Drago Vuk je po izobrazbi diplomirani inženir kemijske tehnologije, ki je kasneje magistriral z istega področja in doktoriral na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Na FOV je prišel malo pred osamosvojitvijo naše države in ostal na njej vse do upokojitve pred skoraj štirimi leti. Med leti 1995 in 2005 je bil tudi prodekan za raziskovalno dejavnost fakultete, v letu 2006 pa prorektor na Univerzi v Mariboru. Svoje diplomante lahko šteje v stotinah, magistre pa v desetinah. Skupno je bil, ko je še poučeval, nosilec petih predmetov na dodiplomskih in enega na podiplomskih študijskih programih.  Danes s FOV še vedno sodeluje z izvedbo krajših predavanj pri predmetih, ki jih je včasih poučeval. Z veseljem se spominja izvajanja izrednega študija FOV na različnih lokacijah po Sloveniji, na katerega ga še danes spomni kakšen študent, ki ga sreča. Rezultati pedagoškega in raziskovalnega dela ter mentorstva diplomantom, so najbolje reprezentirani v njegovi COBISS bibliografiji.

Kateri pomembni mejniki zaznamujejo razvoj vašega delovnega področja na FOV?

Med prvimi je gotovo izgradnja nove fakultetne zgradbe in preselitev raztresenih predavalnic na novo skupno lokacijo na Zlatem polju. Žal mi je, da je že položeni temeljni kamen za Dom podiplomskih študentov in gostujočih profesorjev ostal le spomin na tiste zagnane čase, ki so bili polni idej o razvoju fakultete v t. i. "kampus". Na to spominja danes tudi park pred fakulteto.

Kaj vam bo v zvezi s FOV ostalo v trajnem spominu?

V trajnem spominu mi bodo ostala srečanja in obiski, ki sem se jih kot predstavnik FOV-a udeležil na tujih univerzah in navezave stikov s tujimi predstavniki teh univerz. O tem pričajo kopije podpisanih sporazumov, ki še danes visijo v sejni sobi fakultete.

Zaupajte nam, kakšno zanimivo anekdoto v zvezi z vašim sodelovanjem na fakulteti.

Anekdot iz tistega obdobja, ko je fakulteta imela zadosti sredstev za vsestranski razvoj, je kar veliko in bi se težko odločil, katero naj izpostavim. Morebiti samo krilatico, ki je bila zelo prisotna med novimi študenti, da je moj predmet v prvem letniku študija izjemno težak in da je profesor zelo strog. Seveda so študentje po opravljenem izpitu to trditev z veseljem zanikali.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

Ne razpolagam s sposobnostmi futurologa, pa vendar. Fakulteto in njeno promocijo doma in po svetu predstavljajo naši produkti: diplomanti. Pri rožah velja, da odsevajo skrb in predanost tistega, ki jih neguje, za fakulteto pa bo zagotovo veljalo enako, le v prenesenem pomenu: študentje in dobri profesorji!

Bi še kaj dodali…

Želim, da bi bila častitljiva obletnica fakultete vzpodbuda za nadaljnji razvoj in napredek! Tako na raziskovalnem in pedagoškem področju kot na področju sodelovanja s strokovnjaki iz neposredne realne prakse. Usposobili smo jih veliko! Na področju pedagoškega dela, pa predvsem biti "up to date", kar bo zagotavljalo visok odstotek zaposljivosti naših diplomantov vseh stopenj!

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.