Center za izobraževanje in svetovanje

V vsakdanjem življenju smo priča hitrim spremembam, kar narekuje potrebo po pridobivanju novih znanj in metod dela. Center za izobraževanje in svetovanje (CIS) poleg svetovalne dejavnosti organizira različne seminarje, usposabljanja in delavnice z različnih področij, kot so področja managementa človeških virov in izobraževanja, strateškega managementa, projektnega managementa, poslovnega komuniciranja, proizvodno organizacijskega področja, marketinga, informatike in drugih področij.

Seminarji in delavnice so namenjeni tako za konkretne potrebe različnih strank, ki nam zaupajo, kot tudi za posameznike, ki so svoje obstoječe znanje pripravljeni nadgraditi in tako doseči nove uspehe.

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Center za izobraževanje in svetovanje
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.