Organizacija in management informacijskih sistemov

Naziv programa: Organizacija in management informacijskih sistemov VS.

Naziv diplomanta: diplomirani organizator informatik VS ter diplomirana organizatorka informatičarka VS.

Trajanje: študij traja tri leta oz. šest semestrov/180 ECTS

Način in oblike izvajanja študija:

 • redni in izredni način študija
 • izvedba predmetov do 55% na daljavo.
 • kombinirane metode in organizacijske oblike študija – avditorna ter videokonferenčna predavanja z e-aktivnostmi, laboratorijske vaje in vaje z e-aktivnostmi. 

Cilj programa: Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante za začetek poklicne poti na področju informacijskih sistemov tako, da razvijejo uporabne tehniške, analitične, komunikacijske in vodstvene  (managerske) kompetence sodelavca v timu in samostojnega sodelavca za tipična delovna mesta diplomiranega organizatorja informatika. Študijski program je usmerjen v uporabo  informacijskih in komunikacijskih tehnologij za delovanje informacijskega sistema ter razvoj novih aplikacij z naprednimi orodji in storitvami v podjetjih z različnimi dejavnostmi in velikostmi kot tudi v javni in državni upravi. V času študija se študenti seznanijo z različnimi delovnimi okolji in prakso reševanja problemov povezanih z razvojem, delovanjem in vzdrževanjem informacijskega sistema.

 • Opis
 • Predmetnik 2022/2023
 • Predmetnik 2023/2024
 • Predmetno specifične kompetence

  Diplomirani organizator informatik VS je sposoben:

  • zagotavljati IKT podporo končnim uporabnikom in predstaviti IKT rešitve kupcem,
  • analizirati informacijske potrebe v procesih,
  • uvajati programske rešitve in usposabljati končne uporabnike za učinkovito uporabo programskih rešitev,
  • modelirati in razvijati baze podatkov,
  • upravljati obstoječe baze podatkov,
  • upravljati informacijsko tehnologijo,
  • razvijati in izbirati programske rešitve,
  • sodelovati pri načrtovanju in namestitvi arhitektur in informacijskih sistemov,
  • analizirati podatke s sodobnimi orodji za reševanje značilnih problemov v podjetjih, javni in državni upravi,
  • programirati in uporabljati razvojna orodja,
  • komunicirati s tehniškimi in poslovnimi strokovnjaki pri preslikavi potreb končnih uporabnikov v dobro opredeljene zahteve,
  • razumeti poslovne probleme in poiskati primerne načine za reševanje poslovnih problemov z uporabo informacijske tehnologije,
  • uporabljati in uvajati različne standarde s področja informacijskih sistemov,
  • uvesti, uporabljati in vzdrževati orodja in postopke za zagotavljanje kibernetske varnosti ter
  • voditi skupine različnih profilov v projektih razvoja informacijskega sistema.
  Profil diplomanta

  Tipična delovna mesta diplomanta so: informatik, organizator, programer, skrbnik aplikacije, administrator baze podatkov, razvijalec informacijskih sistemov, sodelavec v IKT podpori uporabnikom, sistemski analitik, analitik podatkov, analitik programske opreme, vodja službe za informatiko. Diplomanti lahko nadaljujejo karierne poti in specializacijo na širokem področju tehniških, analitskih, komunikacijskih in vodstvenih področij informacijskih sistemov.

 • 1. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Osnove kvantitativnih metod I J. Jerebic 7 90
  Angleški poslovni jezik A. Tratnik 5 51
  Osnove poslovodenja   M. Marič 6 63
  Osnove prava A. Igličar 6 63
  Računalništvo in informatika R. Leskovar, A. Baggia 6 78
  Organizacija in management P. Šprajc 8 75
  Kadrovski management M. Bernik 7 63
  Osnove naravoslovja in tehnologije M. Senegačnik 8 63
  Osnove kvantitativnih metod II J. Jerebic 7 78

  2. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Uvod v informacijsko varnost A. Brezavšček 8 69
  Osnove kvantitativnih metod III A. Brezavšček, M. Urh 7 66
  Metode in tehnike sistemske analize R. Leskovar 7 69
  Računalniški sistemi in komunikacije G. Lenart 6 66
  Poslovne programske rešitve G. Lenart 6 66
  Osnove računalniškega programiranja B. Werber 6 66
  Upravljanje baz podatkov U. Rajkovič 6 66
  Izbirni predmet iz nabora   8 66
  Izbirni predmet iz nabora   6 66

  2. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 14 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Razvoj spletnih in mobilnih aplikacij B. Werber 8 66
  Uvod v programski  jezik JAVA A. Škraba 8 66
  Inženiring kakovosti D. Maletič 6 66
  Tveganja in krizni management T. Ivanuša 6 66

  * Izbirni predmet  se izvede v primeru zadostnega števila vpisanih študentov na posamezni izbirni predmet

  3. letnik (po prenovljenem učnem načrtu 2018)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Optimiranje in simulacija sistemov A. Škraba 6 63
  E-poslovanje G. Lenart 6 63
  Sistemi za podporo odločanju U. Rajkovič 6 63
  Multimedijski sistemi B. Šmitek 6 63
  Izbirni predmet iz nabora   6 63
  Strokovna praksa G. Vukovič, A. Pucihar 20 10
  Diplomsko delo M. Bernik, A. Pucihar 10 10

  3. letnik - nabor izbirnih predmetov (študent izbere 6 ECTS)

  Predmet Nosilec/Izvajalec ECTS Ure
  Uvod v poslovno načrtovanje M. Marič 6 63
  Informacijske rešitve za upravljanje kadrovskih virov M. Kljajić Borštnar, A. Pucihar 6 63
  Okoljevarstveni inženiring M. Senegačnik 6 63

   

  Študent lahko del študijskih obveznosti opravi tudi na drugi fakulteti znotraj Univerze v Mariboru (UM), na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini.

  Več informacij: Mobilnost

 • Predmetniki in učni načrti, ki začnejo veljati za generacije študentov vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/24 so dosegljivi TUKAJ

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.