Študijski programi

Fakulteta za organizacijske vede samostojno izvaja pet študijskih programov, ki pokrivajo področja organizacijskih ved in managementa.

Mednarodno akreditirani študijski programi so vsebinsko in kakovostno primerljivi s sorodnimi študiji po svetu. Prispevajo k razvoju organizacijskih znanosti in tudi k razvoju na področju uporabnega znanja o oblikovanju, načrtovanju, vzdrževanju ter vodenju in upravljanju organizacijskih sistemov. Kompleksnost znanj, povezovanje znanstvenega in pedagoškega dela, sodelovanje z domačimi in tujimi univerzami in fakultetami, vključevanje neposrednih izkušenj iz gospodarstva in negospodarstva ter najsodobnejša oblika študija preko e-učilnice so samo delček mozaika, ki ga gradimo za svoje študente. Da smo pri svojem delu uspešni, nam nenehno potrjujejo mnogi uspešni študenti in diplomanti, ki zasedajo tudi najodgovornejša delovna mesta različnih poslovnih sistemov.

Dodiplomski (1. stopnja) in podiplomski (2. in 3. stopnja) študijski programi na FOV:

Podiplomski študijski program 2. stopnje FOV v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede UM:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.