Revija Organizacija

V okviru publicistične dejavnosti Založbe Moderna organizacija izhaja revija Organizacija, Začetki revije segajo v leto 1963, ko je začela izhajati publikacija z naslovom »Kadrovska politika - strokovni in informativni časopis za vprašanja kadrovske politike«, urednik pa je bil Mitja Kamušič. Naslovni članek začetne številke z naslovom »Kadrovska politika ob novih nalogah našega gospodarstva« je napisal France Bučar, na naslovni strani pa je bil objavljen tudi program novega časopisa. Revija je pod tem imenom izhajala do leta 1967, ko je takratna Višja šola za organizacijo dela izdala prvo številko revije z novim naslovom »Moderna organizacija«; glavni in odgovorni urednik je bil še naprej Mitja Kamušič. Po dveh letih se je revija preimenovala v »Organizacija in kadri«. Leta 1973 je uredništvo prevzel Ilija Jurančič. Revija je objavljala za tisti čas aktualne znanstvene in strokovne članke predvsem s področja organizacije, kadrovanja pa tudi informacije, intervjuje in kratke prispevke na različne teme. S prispevki so sodelovali tudi ugledni in uveljavljeni avtorji, ki so še danes prepoznani v strokovni in znanstveni javnosti in mlajši strokovnjaki na začetku poklicne poti. Od leta 1973 do leta 1991 je revija izhajala v slovenski in srbohrvaški izdaji, v sodelovanju Ekonomskim institutom Zagreb in Institutom za organizaciju rada i automatizaciju poslova Beograd. Leta 1978 je postal glavni urednik revije Peter Mikeln. Leta 1994, ko je prevzel uredništvo Zdravko Kaltnekar, se je revija preimenovala v »Organizacija« s podnaslovom »Revija za management, informatiko in kadre«. Leta 1996 je urednik Jože Zupančič.

V letu 2007 je bila uvedena elektronska verzija revije s prostim dostopom do polnih besedil člankov, število letnih izdaj pa se je zato zmanjšalo z 10 na 6 številk in nato v letu 2104 na 4 številke. V letniku 2008 je revija Organizacija prešla na objavljanje izvirnih znanstvenih člankov praviloma v angleškem jeziku, strokovni članki in druga besedila pa so bili objavljeni v slovenskem jeziku. Od leta 2013 dalje revija objavlja le znanstvene članke v angleškem jeziku

Današnja revija je interdisciplinarna  znanstvena, ki z objavami raziskovalnih člankov domačih in tujih avtorjev bistveno prispeva k informiranju zainteresirane domače in tuje znanstvene in strokovne javnosti o raziskavah s področja organizacijskih ved. Vključena je v vrsto bibliografskih baz in indeksov, med drugim v  SCOPUS  in Web of Science - Emerging Sources Citation Index. Uredništvo revije si prizadeva za vse višjo znanstveno raven člankov in dosledno uveljavljanje standardov kakovostnih mednarodno uveljavljenih znanstvenih revij.

→ Lokalna spletna stran revije je https://organizacija.fov.um.si.

⇒ Revijo Organizacija objavlja tudi spletna založba Sciendo (del založbe De Gruyter) na https://content.sciendo.com/view/journals/orga/orga-overview.xml.

Arhiv objavljenih revij pa je dostopen tudi na povezavi https://organizacija.fov.um.si/index.php/organizacija/issue/archive.


Glavni in odgovorni urednik

red. prof. dr. Maja Meško, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede


Souredniki

Prof. dr. Petr Doucek, University of Economics, Prague, Czech Republic

 

Prof. dr. Włodzimierz Sroka, WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland

 

doc. dr. Matjaž Maletič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.