Revija Organizacija

Revija Organizacija je interdisciplinarna, znanstvena in strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja organizacijskih ved, poslovne informatike, proizvodnih sistemov in managementa človeških virov. Pokriva predvsem naslednje tematske sklope:

  • oblikovanje in prenova poslovnih procesov in organizacijskih struktur,
  • organizacijski pristopi in njihova uporaba,
  • organizacijski ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovnih sistemov,
  • management kakovosti,
  • management človeških virov (HRM),
  • oblikovanje in prenova informacijskih sistemov,
  • procesi odločanja.

Revija pokriva tudi različna aktualna področja iz organizacijske teorije in prakse, trende, nove metode, tehnike in pristope, njihovo uvajanje v organizacijsko prakso in izkušnje pri njihovi uporabi.

Revija je v novembru 2016 uspešno zaključila dolgotrajen postopek znanstvene in tehnične evalvacije za vključitev v mednarodno bazo SCOPUS. SCOPUS je interdisciplinarna bibliografska baza podatkov z indeksi citiranosti, ki vključuje podatke iz več kot 21.000 najbolj znanih znanstvenih revij na svetu. Servis SCOPUS vzdržuje in gradi podjetje Elsevier. Revija Organizacija bo še naprej spodbujala znanstveni razvoj na področju organizacijskih ved.

Revija je indeksirana v Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index.

Spletna stran: http://organizacija.fov.uni-mb.si/


Glavni in odgovorni urednik

prof. dr. Jože Zupančič, zaslužni profesor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede


Souredniki

Prof. dr. Petr Doucek, University of Economics, Prague, Czech Republic

 

Prof. dr. Włodzimierz Sroka, WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland

 

doc. dr. Matjaž Maletič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede