Darjan Petrič

Intervju ob 60 letnici Fakultete za organizacijske vede UM z gospodom Darjanom Petričem, predsednikom Alumni kluba FOV


Darjan Petrič

»Globalizacija in vrtoglavi tehnološki razvoj od vseh fakultet, ne samo slovenskih, zahtevajo izredno dinamiko, odzivnost in promptnost pri prilagajanju študijskih programov.«

 


Mag. Darjana Petriča se nekateri spominjamo po njegovih uspehih iz plavanja pod zastavo SFRJ, le malokdo pa ve, da je danes uspešen gospodarstvenik povezan tudi s Fakulteto za organizacijske vede, saj je novi predsednik Alumni kluba FOV. Njegovo sodelovanje s Fakulteto za organizacijske vede sega v leto 1986, ko je bil še študent študijskega programa informatike. Po diplomi se je na FOV zaposlil kot mladi raziskovalec, asistent in vodja Laboratorija za računalniško izmenjavo podatkov, ki je deloval na strokovnem področju, ki ga je FOV razvijala še vrsto let po njegovem odhodu. Po končanem magistrskem študiju na temo elektronskega poslovanja malih in srednjih podjetij, se je leta 1996 odločil za karierno pot v gospodarstvu. Najprej je delal na področju zavarovalništva in bančništva, v sklopu katerega je vodil morda najzahtevnejše projekte prevzemov in združevanja bank v njegovi karieri, kasneje pa se je preizkusil v neodvisnem svetovanju na področju lokalne samouprave. Trenutno je zaposlen na Športni loteriji d.d.

Ocenjuje, da je s širino organizacijskih tehničnih znanj, ki jih je pridobil med dodiplomskim in podiplomskim študijem informatike na FOV, uspešno nadgradil z izkušnjami, predvsem z neusahljivo željo po pridobivanju novih znanj in novih izzivov.

Kateri pomembni mejniki zaznamujejo razvoj vašega delovnega področja na FOV?

Kot zaposleni na FOV sem vsa leta, pa še danes, ohranjal stike z nekdanjimi sodelavci, danes docenti, izrednimi in redni profesorji. Kot asistent in mladi raziskovalec sem na FOV vodil takratni laboratorij za elektronsko poslovanje tako, da je bil, s strokovnega vidika neposredno po mojem odhodu s FOV, vrsto let poudarek ravno na tem strokovnem področju. Kot nekdanji zaposleni in vrhunski športnik sem se z veseljem odzval vabilu za nagovor bodočim študentom, najbolj pa sem vesel in ponosen na zaupano mi predsedovanje oživljenemu Alumni klubu fakulete.

Kaj vam bo v zvezi s FOV ostalo v trajnem spominu?

Žal z odhodom v gospodarstvo nisem dočakal selitve fakultete v nove prostore na Zlato polje. Z nekoliko zavisti nekdanjim sodelavcem, sem se udeležil otvoritve. Še danes podoživljam široke nasmehe in zadovoljstvo zaposlenih in študentov ob pogledu na FOV.

Zaupajte nam, kakšno zanimivo anekdoto v zvezi z vašim sodelovanjem na fakulteti.

V desetih letih življenja s FOV se jih nabralo preveč, morda pa ena poučna za vse študente, ob poudarku, da so bili v času dogodka še drugi časi: ko sem se zaposlil na FOV, so mi sodelavci, takrat še v računalniškem centru v »Iskrški šoli« zelo jasno dali vedeti, da je stol (ja, stol za sedeti) potrebno zaslužiti. Cena je bila dvotedensko pometanje prostorov in kuhanje kave za sodelavce. To tlako sem sedeč na »gajbici« tudi odslužil in za nagrado dobil od sodelavcev dobro obrabljen stol. Anekdota naj bo tudi blažilnik velikih pričakovanj študentov ob prvi zaposlitvi.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

FOV je pred strateškimi izzivi, tako kot večina slovenskih fakultet. Globalizacija in vrtoglavi tehnološki razvoj od vseh fakultet, ne samo slovenskih, zahtevajo izredno dinamiko, odzivnost in promptnost pri prilagajanju študijskih programov. Omenjena vrtoglavost razvoja fakultetam ni v prid, saj se potrebe zaposlovalcev lahko spremenijo že med študijem posamezne generacije. Prepričan sem, da so pri raziskovalni dejavnosti zahteve in pričakovanja partnerjev v vseh dejavnosti še zahtevnejša. 

Prihodnost razvoja fakultete je nedvomno v mednarodnem povezovanju in sodobnem, morda celo nekonvencionalnem ter drznem izvajanju študijskih programov, ki bi se sprotno prilagajali potrebam zaposlovalcev tako v Sloveniji kot v tujini. Globalizacija ni zaveznik, mora pa biti izziv.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.