Management v športu

Temeljni cilj študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) je usposobiti eksperte, ki bodo sposobni izvajati delovne naloge na področju izvajanja funkcij procesa managementa v športnih organizacijah, organizacijah, ki ponujajo šport kot tržno storitev in v okviru športnih projektov: planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola in motiviranje.

Diplomanti bodo v teh organizacijah (športne organizacije, organizacije, ki ponujajo šport kot storitev in športni projekti) sposobni operativno izvajati poslovne funkcije: nabavo, trženje oziroma prodajo, kadrovsko, finančno-računovodsko funkcijo, planiranje, organiziranje, vodenje, nadzor in tudi operativno izvedbo projektov in posameznih dejavnosti znotraj projektov.  

Več informacij o študijskem programu ...


Management v športu (HR)

Menadžment v sportu (SRB)