Neobvezna praksa

STROKOVNA PRAKSA – MAG – NEOBVEZNA

Pri opravljanju neobveznih strokovnih praks študenti magistrskih študijskih programov upoštevajte Navodila o izvajanju neobvezne strokovne prakse na UM FOV za MAG študente.

Strokovna praksa nudi študentu spoznanje z realnim okoljem ter aplikacijo  strokovnega znanja, veščin in spretnosti v delovno okolje kjer opravlja prakso. V tretjih letnikih visokošolskih strokovnih programov je strokovna praksa obvezna, v tretjih letnih univerzitetnih in magistrskih programov, pa je praksa za študente prostovoljna oziroma neobvezna.

Študentom, ki opravljajo prakso kot neobvezen del študija, se le ta zabeleži v Prilogo k diplomi.

Več o opravljanju praske si lahko preberete v:

Več informacij: Referat za študentske zadeve in Karierni center