Neobvezna praksa

STROKOVNA PRAKSA – UN/ MAG – NEOBVEZNA

Pri opravljanju neobveznih strokovnih praks študenti univerzitetnih in magistrskih študijskih programov zaključnih letnikov upoštevajte Navodila o izvajanju neobvezne strokovne prakse na UM FOV za MAG študente.

Strokovna praksa nudi študentu spoznanje z realnim okoljem ter aplikacijo  strokovnega znanja, veščin in spretnosti v delovno okolje kjer opravlja prakso. V tretjih letnikih visokošolskih strokovnih programov je strokovna praksa obvezna, v tretjih letnikih univerzitetnih in magistrskih programov, pa je praksa za študente prostovoljna oziroma neobvezna.

Študentom, ki opravljajo prakso kot neobvezen del študija, se le ta zabeleži v Prilogo k diplomi.

Več:

STROKOVNA PRAKSA MAG - RAZPIS KOOD - KREDITNO OVREDNOTENA OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Kot študent Univerze v Mariboru lahko na magistrskem študiju v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti opravljaš tudi strokovno prakso, ki je ovrednotena s 6 ECTS kreditnimi točkami. Pridobljene kreditne točke lahko uveljavljaš v okviru proste izbirnosti v študijskem programu 2. stopnje, v katerega si vpisan, če študijski program omogoča prosto izbirnost in uveljavljanje strokovne prakse kot izbirnega predmeta, v nasprotnem primeru pa se ti strokovna praksa vpiše v prilogo k diplomi kot dodatno opravljena študijska obveznost.​​

Posebej velja izpostaviti, da roki KOOD ne veljajo za učno enoto Strokovna praksa na študijskih programih 2. stopnje kot KOOD. Na to učno enoto se je namreč možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom.

Študenti dobijo dodatnih 6 ECTS, ki se jim vpišejo v Prilogo k diplomi.

Več:

Več informacij: Referat za študentske zadeve in Karierni center

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.