Zgodovina konferenčne dejavnosti

Zametki konferenčne dejavnosti segajo v leto 1967, ko je takratna Višja šola za organizacijo dela organizirala jugoslovanski simpozij o odgovornosti v delovnih organizacijah. Simpozij je imel velik odmev, udeležilo se ga je 600 udeležencev iz vseh jugoslovanskih republik.

Kasneje, v letu 1968, ko je bil ustanovljen Center za funkcionalno izobraževanje in svetovanje (današnji Center za izobraževanje in svetovanje), je poleg svojih osnovnih nalog funkcionalnega izobraževanja in svetovanja skrbel tudi za konferenčno dejavnost v obliki organiziranja različnih posvetov in konferenc.

Center za izobraževanje in svetovanje je skozi zgodovino do danes organiziral različne konference in posvete, in sicer mednarodne konference o razvoju informacijskih znanosti (organizacijo teh konferenc je kasneje prevzelo Središče za el. poslovanje); mednarodne konference o izobraževanju odraslih; konference Vzgoje in izobraževanje v informacijski družbi, vsakoletni posvet organizatorjev dela - kasneje mednarodne konference organizacijskih znanosti.

Več informacij o konferenčni dejavnosti na fakulteti dobite v Centru za izobraževanje in svetovanje UM FOV: