Nacionalna mobilnost

Študent lahko del svojih študijskih obveznosti opravi na sorodnem študijskem programu članic naslednjih univerz:

 • Univerzi v Ljubljani,
 • Univerzi na Primorskem,
 • Univerzi v Novi Gorici.

Izmenjave v okviru nacionalne mobilnosti trajajo običajno od 3 do 12 mesecev oz. lahko zajemajo opravljanje samo izbranih predmetov. Študijske obveznosti, opravljene v okviru nacionalne mobilnosti, se študentu priznajo na Fakulteti za organizacijske vede (FOV).

Nacionalna mobilnost je omogočena rednim in izrednim študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju brez plačila šolnine.

 

Pogoji

 • študent mora imeti status študenta na FOV v študijskem letu, ko se nacionalna mobilnost realizira;
 • študent mora pred odhodom na nacionalno mobilnost zaključiti najmanj prvi letnik dodiplomskega študija;
 • pri zamenjavi obveznih predmetov iz matičnega študijskega programa mora predmet na drugi univerzi pokrivati sorodne vsebine kot predmet na FOV, kar preveri ECTS koordinator skupaj z nosilcem dotičnega predmeta na FOV;
 • nekateri predmeti zahtevajo dodatna predznanja oz. predpogoje;
 • nekateri predmeti imajo omejitev, koliko študentov sprejmejo iz drugih univerz;
 • študent opravlja obveznosti v skladu s pravili univerze in fakultete, kjer se predmet izvaja.

 

Postopek

 • Univerze objavijo Informacijski paket z navedbami predmetov, pogojev in omejitev najkasneje 15. marca.
 • Študent odda prijavo ECTS koordinatorju na FOV najkasneje do 15. maja za izmenjave vezane na zimski semester prihodnjega študijskega leta oz. do 15. novembra za izmenjave vezane na poletni semester tekočega študijskega leta.
 • Univerza gostiteljica obvesti študenta o izboru.
 • Sporazum je veljaven, ko je potrjen s strani ECTS koordinatorja na FOV in univerze gostiteljice.

 

Ob prijavi so potrebni naslednji obrazci:

 

Gradiva

 

Kontakt

doc. dr. Marjan Senegačnik
ECTS koordinator za izbirnost znotraj UM in za nacionalno mobilnost

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.