Komuniciranje in bonton na FOV

Na Fakulteti za organizacijske UM pri komuniciranju med zaposlenimi in študenti upoštevamo pravila komuniciranja ne glede na to, ali gre za komunikacijo »v živo«, preko e-pošte ali »e- študija na daljavo«.

V priloženem dokumentu so objavljena pravila komuniciranja in bontona na FOV UM, katera je potrdil Senat FOV na 12. redni seji dne 26. 11. 20.

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.