Center za izobraževanje in svetovanje

V vsakdanjem življenju smo priča hitrim spremembam, kar narekuje potrebo po pridobivanju novih znanj in metod dela. Center za izobraževanje in svetovanje (CIS) poleg svetovalne dejavnosti organizira različne seminarje, usposabljanja in delavnice z različnih področij, kot so področja managementa človeških virov in izobraževanja, strateškega managementa, projektnega managementa, poslovnega komuniciranja, proizvodno organizacijskega področja, marketinga, informatike in drugih področij.

Seminarji in delavnice so namenjeni tako za konkretne potrebe različnih strank, ki nam zaupajo, kot tudi za posameznike, ki so svoje obstoječe znanje pripravljeni nadgraditi in tako doseči nove uspehe.

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Center za izobraževanje in svetovanje
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj