Predstavitev raziskovalne dejavnosti

Raziskovalna dejavnost Fakultete za organizacijske vede je organizirana pod okriljem Inštituta za organizacijo in management in Raziskovalnega centra. Raziskovalno dejavnost Fakultete za organizacijske vede označuje interdisciplinarnost in povezovanje različnih znanstvenih področij. Raziskovalne aktivnosti večinoma potekajo v obliki raziskovalno-razvojnih projektov, ki se izvajajo znotraj samostojnih laboratorijev in v okviru raziskovalnih programov, v katere je vpeta fakulteta.

Ravno tako je sodelovanje z gospodarstvom in širšo lokalno skupnostjo eden izmed pomembnejših segmentov raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za organizacijske vede. Naše sodelovanje s partnerskimi univerzami, podjetji, javnim sektorjem in organizacijami v regiji in izven nje pomeni, da stremimo k trajnostno in družbeno odgovorni fakulteti.

Pomembna komponenta raziskovalnega dela je tudi predstavitev raziskovalnih rezultatov in dosežkov Raziskovalci svoje dosežke predstavljajo v obliki prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah ter v znanstvenih in strokovnih revijah.

Področja raziskovanja na Fakulteti za organizacijske vede:

  • organizacija in management,
  • kadrovski in izobraževalni sistemi,
  • inženiring poslovnih in delovnih sistemov,
  • informacijski sistemi,
  • krizni management,
  • obvladovanje premoženja.
Inštitut za organizacijo in management Raziskovalni projekti Znanstvene objave Konference in dogodki Revija Organizacija