Tomaž Kern

Intervju - 60 let razvoja organizacij ved, z red. prof. dr. Tomažem Kernom, visokošolskim učiteljem na FOV, bivšim prorektorjem za informatiko na Univerzi v Mariboru in bivšim prodekanom za raziskovalno dejavnost na UM FOV


Tomaž Kern

»Fakulteta za organizacijske vede ponuja znanja, ki so ob prehodu v industrijo 4.0 in v času vsesplošne digitalne preobrazbe nujne. To so znanja o ljudeh, informacijski podpori in procesih.«

 


Red. prof. dr. Tomaž Kern je po izobrazbi inženir strojništva, magistriral pa je s področja informacijskih sistemov. Na UM FOV je  zaposlen od leta 1990. Danes redni profesor za področje organizacijskih in informacijskih sistemov ter vodja Laboratorija za poslovne in produkcijske sisteme, je kot vodja ali kot sodelavec sodeloval pri preko 100 večjih razvojnih, raziskovalnih in drugih projektih in ima dolgoletne izkušnje s področja svetovanja in usposabljanja v mednarodnem in slovenskem okolju. V obdobju dveh let (2005-2007) je poleg dela visokošolskega učitelja, na FOV opravljal tudi funkcijo prodekana za raziskovalno dejavnost, v letih od 2011 – 2015 pa je bil tudi prorektor za informatiko na Univerzi v Mariboru.

Kateri pomembni mejniki zaznamujejo razvoj vašega delovnega področja na FOV?

Pomemben mejnik za FOV je vsekakor ustanovitev Laboratorija za poslovne in produkcijske sisteme na pod katerega smo na programu Inženiring poslovnih sistemov združili vse obstoječe laboratorije. V prazni predavalnici smo skupaj s študenti oblikovali pravo malo tovarno, ki dejansko deluje in izdeluje. V njej lahko na nekaj delovnih mestih prikažemo praktično vse poslovne procese od prodaje, razvoja, logistike, proizvodnje, pa tudi vzdrževanja in projektov. Laboratorij postaja vez med profesorji, študenti in gospodarstvom.

Fakulteta v letošnjem letu praznuje 60 let. Kako vi vidite prihodnost fakultete in njenega razvoja?

Fakulteta je nastala zaradi potreb gospodarstva v lokalnem okolju in širše. Prvi predavatelji so bili strokovnjaki, ki so se izkazali z delom v podjetjih, bili na svojih področjih odlični in so želeli znanje prenesti tudi drugim. Verjamem, da mora fakulteta nadaljevati v tej smeri.

Fakulteta za organizacijske vede ponuja znanja, ki so ob prehodu v industrijo 4.0 in v času vsesplošne digitalne preobrazbe nujna. To so znanja o ljudeh, informacijski podpori in procesih. Pomembno je, da še naprej razvijamo vsako od teh področij. Pomembno pa je tudi, da naši diplomanti, magistranti in doktorandi razumejo to troje kot povezano celoto. To je velika primerjalna prednost, saj omogoča celovito razumevanje, vodenje in izboljševanje poslovnih sistemov.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.