Katedra za kadrovske sisteme

V okviru katedre za kadrovske sisteme sodelujejo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci fakultete, ki raziskujejo in razvijajo področje kadrovskega managementa. Člani katedre za kadrovske sisteme:

 • sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela;
 • obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, in usmerjajo, usklajujejo izobraževalno in znanstveno - raziskovalno delo;
 • z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v pedagoški proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija;
 • razvijajo sodobne pedagoške metode in usklajujejo strokovno terminologijo;
 • spremljajo in analizirajo študijske uspehe in uspehe na znanstveno - raziskovalnem področju in o njih poročajo;
 • skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev;
 • predlagajo teme diplomskih del;
 • načrtujejo in verificirajo študijsko literaturo in druge pripomočke;
 • organizirajo strokovna posvetovanja in obravnavajo poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
 • sodelujejo z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje,
 • lahko izvajajo tudi programe vseživljenjskega učenja.

 

Predstojnik katedre: doc. dr. Mojca Bernik

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • dr. Bernik Mojca
  • dr. Jereb Eva
  • dr. Marič Miha
  • dr. Meško Maja
  • dr. Miglič Gozdana
  • dr. Novak Vesna
  • dr. Urh Marko
  • dr. Vukovič Goran
  • mag. Žnidaršič Jasmina
  • Kern Tomaž
  • Kljajić-Borštnar Mirjana
  • Lenart Gregor
  • Marolt Marjeta
  • Mayer Janez
  • Mežnar Drago
  • Pucihar Andreja
  • Rajkovič Uroš
  • Rajkovič Vladislav
  • Šmitek Branislav
  • Urh Marko
  • Vavtar Bojan