Javna naročila

Naročnik vabi k oddaji ponudbe za javno naročilo storitev po postopku naročila male vrednosti:

»IZVAJANJE STORITEV VAROVANJA ZA FAKULTETO ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU, ZA OBDOBJE 12 MESECEV« (CPV: 79711000 – storitve nadzorovanja alarmnih naprav; 79713000 – storitve varovanja z varnostniki)«, ki je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN001973/2019-W01 ( https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=302685 ), z dne 3. 4. 2019. 

Rok za oddajo ponudbe je 17. 4. 2019 do 10:00 ure.  Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki na portal eJN:https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8335