Javna naročila

Fakulteta za organizacijske vede UM vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za javno naročilo Najem energijsko učinkovitih multifunkcijskih naprav za potrebe Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede, ki je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN005295/2021-W01, z dne 3. 8. 2021 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=409494) .

Rok za oddajo ponudb je 24. 8. 2021 do 10:00 ure.  Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki na portal eJN: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5313

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.