Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost na Fakulteti za organizacijske vede je področje, ki povezuje razvoj pedagoškega, raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela.

Mednarodno sodelovanje na pedagoškem področju se kaže v razvoju aktualnih, sodobnih in mednarodno primerljivih študijskih programih. V pedagoški proces se vključujejo mednarodni visokošolski učitelji. Mednarodna pedagoška dejavnost vključuje mobilnost študentov, medsebojne obiske visokošolskih učiteljev v obliki mobilnosti in številna sodelovanja pri razvoju študijskih programov.

Številni mednarodni raziskovalni projekti pričajo o pomembnih rezultatih mednarodne dejavnosti fakultete, v katero so vpeti zaposleni, študenti in strokovnjaki iz širšega okolja.

Fakulteta za organizacijske vede ima sklenjene številne mednarodne sporazume o medsebojnem sodelovanju na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem delu s številnimi priznanimi mednarodnimi inštituti, fakultetami in univerzami širom sveta.

Pomembnejše aktivnosti mednarodnega udejstvovanja so med drugim:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.