Mobilnost znotraj UM

Študent lahko del izbirnih študijskih obveznosti (izbirni predmeti) opravi na drugi fakulteti - članici Univerze v Mariboru (UM).

Študent lahko izbere enega ali več predmetov iz kataloga predmetov drugih fakultet. Študijske obveznosti, opravljene v okviru izbirnosti, se študentu priznajo na Fakulteti za organizacijske vede (FOV).

Izbirnost med članicami UM je omogočena rednim in izrednim študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

 

Pogoji

  • študent mora imeti status študenta na FOV v študijskem letu, ko se izbirnost realizira;
  • število ECTS točk izbranih predmetov ne sme biti manjše od števila ECTS točk zamenjanih predmetov matičnega programa (na FOV);
  • nekateri predmeti v katalogu zahtevajo dodatna predznanja oz. predpogoje;
  • nekateri predmeti v katalogu imajo omejitev, koliko študentov sprejmejo iz drugih članic UM;
  • študent opravlja obveznosti v skladu s pravili članice, kjer se predmet izvaja.

 

Postopek

  • Katalog predmetov se objavi za prihodnje študijsko leto najkasneje 1. julija.
  • Članice objavijo urnik za predmete v zimskem semestru najkasneje do 1. septembra in urnik za predmete v letnem semestru najkasneje do konca zimskega semestra.
  • Študent se prijavi do 20. septembra za prihodnje študijsko leto, izjemoma do konca septembra, če vpisni postopek še ni zaključen.
  • ECTS koordinator na FOV s študentom uskladi seznam izbirnih predmetov najkasneje do 10. oktobra in pri tem preverja zgoraj navedene pogoje.
  • Sporazum je veljaven, ko ga potrdi tudi ECTS koordinator na članici, kjer je predmet izbran.

 

Gradiva

 

Kontakt

doc. dr. Marjan Senegačnik
ECTS koordinator za izbirnost znotraj UM in za nacionalno mobilnost

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.