Senat

Senat fakultete je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru. Člane senata voli Akademski zbor fakultete tako, da so enakopravno in ustrezno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna študijska področja fakultete. V senat so izvoljeni tudi predstavniki študentov. Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev je štiri leta, mandatna doba članov senata iz vrst študentov je eno leto. Študente v senat izvoli študentski svet fakultete. Dekan je po svojem položaju predsedujoči član senata ter ga sklicuje in vodi.

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj in dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja Senata fakultete ima senat naslednje stalne komisije:

 • Komisijo za študijske zadeve,
 • Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve,
 • Komisijo za mednarodno sodelovanje,
 • Komisijo za ocenjevanje kakovosti.

Predsednik Senata FOV: red. prof. dr. Iztok Podbregar

Člani Senata iz vrst visokošolski učiteljev in znanstvenih delavcev:

 • red. prof. dr. Zvonko Balantič
 • izr. prof. dr. Mojca Bernik
 • izr. prof. dr. Alenka Brezavšček
 • red. prof. dr. Eva Jereb
 • red. prof. dr. Tomaž Kern
 • red. prof. dr. Robert Leskovar
 • izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
 • red. prof. dr. Polona Šprajc
 • doc. dr. Alenka Tratnik
 • red. prof. dr. Anja Žnidaršič 

Člani Senata iz vrst študentov:

 • Maks Turk
 • Ajda Turk
 • Julijana Božnar

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.