Navodila za zaključna dela

​Zaradi preventivnih ukrepov COVID-19, potekajo zagovori zaključnih del ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru na daljavo, preko orodja MS Teams. 

Interventni ukrep za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa - podaljšanje teme zaključnega dela

Na spodnji povezavi so objavljena dodatna navodila/usmeritve za študente za izvedbo zagovorov zaključnih del na daljavo na Fakulteti za organizacijske vede:

Navodila za zagovore zaključnih del v MS Teams za študente 1. in 2. stopnje.

 

Kontakt: Sandra Bajde

 

 

 

 

 

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.