Navodila za zaključna dela

​Zaradi preventivnih ukrepov COVID-19 in zaradi gradbenih del na fakulteti, potekajo zagovori zaključnih del ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru na daljavo, preko orodja MS Teams. 

Na spodnji povezavi so objavljena dodatna navodila/usmeritve za študente za izvedbo zagovorov zaključnih del na daljavo na Fakulteti za organizacijske vede:

Navodila za zagovore zaključnih del v MS Teams za študente 1. in 2. stopnje.

 

Kontakt: Sandra Bajde