Katedra za organizacijo in management

Katedra za organizacijo in management je organizacijska enota Fakultete za organizacijske vede, zadolžena za usklajevanje in razvijanja izobraževalnega ter s tem povezanega znanstvenoraziskovalnega dela na sledečih področjih:

 • organizacija in management,
 • ekonomika, poslovne vede in podjetništvo,
 • pravne vede,
 • antropologija in sociologija organizacije,
 • vedenjska teorija.

Predstojnik katedre: red. prof. dr. Iztok Podbregar

 • redni člani
 • pridruženi člani
  • red. prof. dr. Iztok Podbregar
  • red. prof. dr. Marko Ferjan
  • red. prof. ddr. Teodora Ivanuša
  • red. prof. dr. Polona Šprajc
  • doc. dr. Alenka Tratnik
  • asist. Marina Dežman
  • asist. Bojana Vasić
 •  

  • zasl. prof. dr. Albin Igličar
  • doc. dr. Bojan Vavtar
  • doc. dr. Janez Žirovnik
  • dr. Jaša Drnovšek

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.