Konferenčna dejavnost

Fakulteta za organizacijske vede v sklopu svoje konferenčne dejavnosti organizira domače in mednarodne konference in simpozije. Tradicionalne konference, ki jih organizira vsako leto, so mednarodna konfrenca o razvoju organizacijskih znanosti (marec), blejska e-konferenca (junij) ter konferenca o vzgoji in izobraževanju v informacijski družbi (oktober), ki vsako leto poteka v sklopu multikonference Informacijska družba. Sodelujemo tudi pri organizaciji simpozija o operacijskih raziskavah SOR in ostalih konferenčnih dogodkih.


Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (Portorož)

Vsako leto v mesecu marcu organiziramo mednarodnoznanstveno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti. Na tematsko različnih plenarnih delih in organiziranih sekcijah se predstavijo različni mednarodni in domači referenti oz. predstavniki gospodarstva, izobraževalnih in finančnih institucij, javne uprave, turizma, vojske, policije, zdravstva in raziskovalnih institucij, ter predstavijo aktualna spoznanja in rešitve s področij organizacije in managementa.

Več o konferenci: https://fov.um.si/konferenca/sl/


Bled eConference (Bled)

Blejska e-konferenca, ki jo organizira Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede je v slovenskem prostoru mednaroden dogodek, ki ima najdaljšo tradicijo raziskovanja elektronskega poslovanja. Vsakoletna blejska konferenca privabi udeležence iz vsaj dvajsetih držav, predstavnike univerz, organizacij, Evropske komisije, vladnih inštitucij, ponudnikov informacijskih rešitev in drugih.

Več o konferenci: http://bledconference.org/


Informacijska družba - Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

V sklopu multikonference Informacijska družba, vsako leto v oktobru, soorganiziramo konferenco VIVID, Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno - izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Konferenco organiziramo v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Ministrstvom RS za šolstvo in šport, Fakulteto za računalništvo in informatiko, ARNES-om, Slovenskim društvom informatika, Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Centrom za poklicno izobraževanje.

Več o konferenci: http://vivid.fov.uni-mb.si/


Mednarodni simpozij o operacijskih raziskavah

Tridnevni mednarodni simpozij o operacijskih raziskavah organiziramo skupaj s Sekcijo za operacijske raziskave Slovenskega društva Informatika in Fakulteto za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Simpozija se udeležujejo predstavniki univerz, vladnih inštitucij in drugih organizacij. Namen simpozija, ki se organizira na dve leti, je popularizacija operacijskih raziskav za reševanje kompleksnih problemov ter spodbujanje k nadaljnjim raziskavam.

Več o konferenci: https://sor.fov.um.si/


16th QMOD Conference on Quality & Service Sciences, Portorož

V letu 2013 skupaj s švedskima univerzama Univerzo v Linköpingu in Univerzo v Lundu, v Portorožu organizirali mednarodno konferenco QMOD - International Conference on Quality and Service Sciences, ki je v septembru 2013 prvič potekala v Sloveniji. Več o konferenci 2013 si lahko preberete na spletnem naslovu http://www.ism.lu.se/en/qmod/history-of-the-qmod-icqss-conferences.

Več o QMOD konferencah si lahko preberete tukaj.

 

Več informacij:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Center za izobraževanje in svetovanje
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

tel: +386 (0)4  23 74 245
e-pošta: cis.fov@um.si 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.