Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo

 

Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov

(1) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov ter samostojnih prispevkov v znanstveni monografiji:  Raziskovalni trendi in trajnostne rešitve v inženiringu

poslovnih sistemov; urednika Benjamin Urh, Matjaž Maletič.

Pričakovane aktivnosti študenta:

Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov, ali samostojni prispevke v znanstveni monografiji.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:

-

Rok za prijavo/ izkaz interesa študenta:

Do 31. 3. 2023.

Dodatne informacije:

-

Kontaktna oseba:

Doc. dr. Benjamin Urh, urednik, benjamin.urh@um.si.

***

(2) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov ter samostojnih prispevkov v znanstveni monografiji:  Trendi na področju kadrovskega managementa; urednica Eva Jereb.

Pričakovane aktivnosti študenta:

Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov, ali samostojni prispevke v znanstveni monografiji.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:

-

Rok za prijavo/ izkaz interesa študenta:

Do 31. 3. 2023.

Dodatne informacije:

-

Kontaktna oseba:

Red. prof. dr. Eva Jereb, eva.jereb@um.si.


 

Sodelovanje v raziskovalnih projektih 

(1) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Sodelovanje v raziskovalnemu projektu: »BIONIKA, PILOTNI ORGANIZACIJSKI MODELI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE ZA DIGITALNI, ZELENI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ« (ŠIFRA PROJEKTA NRP 3330-22-3515) FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE.

Pričakovane aktivnosti študenta:

Aktivnosti sodelovanja pri testiranju opreme in pripravi uporabniških dokumentov, sodelovanje pri razvoju prototipnih rešitev, sodelovanje in podpora pri nabavi opreme za potrebe izvajanja projekta BIONIKA.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:

Visokošolski zavod, na katerem je študent vpisan: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Naziv študijskega programa, na katerega je vpisan študent: Organizacija in management informacijskih sistemov.  

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta vpisani na enega od zgoraj navedenih študijskih programov ter ne smejo biti: v delovnem razmerju ali biti prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe. Delo se opravlja na podlagi izdane študentske napotnice.

Pred prijavo na razpis se študent seznani z vsebino izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, v okvir katerega sodi izvajanje projekta »Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj« (šifra projekta NRP 3330-22-3515) Fakultete za organizacijske vede« https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/

Rok za prijavo/ izkaz interesa študenta:

Do 28. 2. 2024.

Dodatne informacije:

Prednost pri izbiri bodo imeli (KRITERIJI ZA IZBOR) študenti po naslednjih kriterijih:

  • povprečna ocena študija na FOV 40%;
  • delovne izkušnje 60%.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Kontaktna oseba:

Sara Novak, Projektna pisarna, projektna.fov@um.si.

***

(2) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Sodelovanje v raziskovalnemu projektu: »BIONIKA, PILOTNI ORGANIZACIJSKI MODELI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE ZA DIGITALNI, ZELENI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ« (ŠIFRA PROJEKTA NRP 3330-22-3515) FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE.

Pričakovane aktivnosti študenta:

Strokovno administrativna podpora pri izvedbi mikrodokazil, vsebinsko sorodna dela po navodilih vodje projekta.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:

Visokošolski zavod, na katerem je študent vpisan: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede; Naziv študijskega programa, na katerega je vpisan študent: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov.

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta vpisani na enega od zgoraj navedenih študijskih programov ter ne smejo biti: v delovnem razmerju ali biti prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe. Delo se opravlja na podlagi izdane študentske napotnice.

Pred prijavo na razpis se študent seznani z vsebino izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, v okvir katerega sodi izvajanje projekta »Bionika, pilotni organizacijski modeli strokovnega izobraževanja in sistemsko razmišljanje za digitalni, zeleni in trajnostni razvoj« (šifra projekta NRP 3330-22-3515) Fakultete za organizacijske vede« https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/

Rok za prijavo/ izkaz interesa študenta:

Do 28. 2. 2024.

Dodatne informacije:

Prednost pri izbiri bodo imeli (KRITERIJI ZA IZBOR) študenti po naslednjih kriterijih:

  • povprečna ocena študija na FOV 40%;
  • delovne izkušnje 60%.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Kontaktna oseba:

Sara Novak, Projektna pisarna, projektna.fov@um.si.


 

Sodelovanje v projektih z okoljem (ŠI:UM, ŠI:UM NOO, IŠRI:UM)

(1) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Sodelovanje v projektu z naslovom Medgeneracijsko povezovanje študentov in starostnikov na tematike zelenega in digitalnega prehoda (akronim: GENER-UM) v okviru programa Razvojnega stebra financiranja Univerze v Mariboru 2021-2024 (RSF 2.0), Študentski Izzivi (ŠI:UM) v letu 2024.

Pričakovane aktivnosti študenta:

Raziskovalno študijsko delo pri projektu - doseganje ciljev ter rezultatov projekta (8 študentov).

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:

Visokošolski zavod, na katerem je študent vpisan

Naziv študijskega programa, na katerega je vpisan študent

Stopnja študija:

UM FOV

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

2. stopnja

UM FOV

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

2. stopnja

UM FOV

Inženiring poslovnih sistemov

2. stopnja

UM FOV

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

1. stopnja

UM FOV

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

3. stopnja

FILOZOFSKA FAKULTETA

Pedagoška pedagogika

2. stopnja

UM FERI

Informatika in tehnologije

1. stopnja

UM FERI

Medijske komunikacije

1. stopnja

Sodelujoči študenti morajo biti v času izvajanja projekta vpisani na enega od zgoraj navedenih študijskih programov UM FOV, FERI IN FF ter ne smejo biti v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oz. niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda.

Rok za prijavo/ izkaz interesa študenta:

Do 8. 12. 2023 do 10:00.

Dodatne informacije:

Prijava se odda elektronsko z uporabo spletne platforme programa Študentski izzivi Univerze v Mariboru, dostopne na https://si.um.si . Za uspešno oddano prijavo se je potrebno predhodno registrirati.

  • ŠTUDENT odpre zavihek ŠTUDENTI/Registracija in se registrira na Spletni platformi ŠI:UM z enotno digitalno identiteto. Po registraciji dostopa do svojega profila.
  • ŠTUDENT v zavihku Ostali izzivi vidi vse razpisane izzive in se prijavi na željeni izziv. Na koncu prijave navede tudi razloge za prijavo (stavek ali dva o tem, kaj je razlog za željo po sodelovanju).

Hkrati študent izpolni prijavnico (na koncu tega vabila) in jo pošlje po elektronski pošti z zadevo »Študentski izzivi«.

Izvedba projektnih nalog »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM) je načrtovana v okviru sredstev Razvojnega stebra financiranja Univerze v Mariboru in je v skladu z razvojnimi cilji znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru 2023-2027 (RSF ZRD UM 2023-2027).

Kontaktna oseba:

Red. prof. dr. Polona Šprajc, polona.sprajc@um.si.


 

Povezava do spletnega mesta Univerze v Mariboru, kjer so opredeljene skupne oblike vključevanja študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo, ki jih koordinira rektorat UM.

https://www.um.si/raziskovanje/raziskovanje-in-okolje/sodelovanje-studentov-v-raziskovalnem-in-projektnem-delu/


 

Kontaktna točka na članici za vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in projektno delo:

Kontaktna oseba (naziv, ime in priimek):

Sara Novak, samostojna strokovna delavka

Članica UM, oddelek, služba:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Projektna pisarna

E-naslov:

projektna.fov@um.si

Telefon:

+386 4 2374 252

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.