Zakaj na FOV?

Kot vodilna visokošolska institucija na področju organizacije in managementa in članica druge najstarejše univerze v Sloveniji ponujamo in zagotavljamo:

- atraktivne študijske programe

Izbirate lahko med kakovostnimi mednarodno akreditiranimi študijskimi programi na področju organizacije in managementa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov in informacijskih sistemov.

- visoko kakovost izobrazbe

Študijske programe smo prilagodili potrebam gospodarstva in negospodarstva ter na tej podlagi zgradili vsebinsko in organizacijsko še privlačnejši študij. Napredek znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela habilitiranih predavateljev se kaže doma in zunaj naših meja, kar na vseh nivojih študija predstavlja dodano vrednost tako za študente kot za zaposlene na fakulteti.

- možnost študija tudi na daljavo

Za vas smo razvili najsodobnejšo obliko študija preko e-učilnice, s katero vam bo kljub številnim vsakodnevnim obveznostim zagotovo uspelo. Na prijazen in zabaven način, brez stresa, boste lahko v prijetnem vzdušju študirali takrat, ko vam bo čas dopuščal. Dostopna e-gradiva za vse predmete vas bodo pripeljala do znanja, ki jih potrebujete za uspeh na poslovnem področju. Kjerkoli se boste nahajali, vam bo zagotovljen stik z mentorji, tutorji in ostalimi študenti.

- blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta ter omogoča študentom sprotno in kakovostnejše učenje.

- praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Tekom študija se lahko študentje vključujejo v različne projekte doma in v tujini (podjetniški inkubator RC IKT, tekmovanja "case study" ipd.) ter opravljajo strokovno prakso v mnogih uspešnih slovenskih podjetjih. Preko organizacij, kot je AIESEC, in programov mobilnosti Erasmus in Leonardo da Vinci, omogočamo opravljanje strokovne prakse v podjetjih po vsem svetu.

- visoko stopnjo zaposljivosti in karierni razvoj

Najboljši pokazatelj dobrega dela fakultete so kariere diplomantov. Diplomante Fakultete za organizacijske vede, teh je bilo v vseh letih več kot 20.500, lahko srečate na najodgovornejših vodstvenih delovnih mestih, tako v vladi, državni upravi, gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu, kakor tudi med najuspešnejšimi slovenskimi podjetniki. Za nenehen stik s poslovnim okoljem skrbi tudi Karierni center FOV.

- odlični pogoji za študij

Lahko se pohvalimo, da smo ena najbolje opremljenih fakultet v slovenskem prostoru. Razpolagamo s sodobno infrastrukturo in najnovejšo informacijsko tehnologijo. Vsi naši študenti dobijo dostop do brezplačne licenčne programske opreme podjetja Microsoft.

- študij v Kranju

Mesto Kranj je gospodarsko, prometno, trgovsko, kulturno in izobraževalno središče Gorenjske. Mesto leži v čudovitem in razgibanem okolju, obdano z gorami, jezeri in gozdovi, kar predstavlja idealne možnosti tako za študij kot za vse oblike rekreacije. Zgradba fakultete se nahaja v kampusu, ki je le streljaj od centra mesta. V kampusu, v neposredni bližini fakultete, najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Pridite in se prepričajte!

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.